Nokia opatentowała sterowanie wzrokiem na własnej wersji “mądrych” okularów

Nokia opatentowała sterowanie wzrokiem na własnej wersji “mądrych” okularów

Opublikowany patent dotyczy nowego systemu sterowania niedużymi ekranami umieszczonymi tuż przed oczyma użytkownika. I stąd zresztą bierze się jego nazwa: NED (Near to Eye Display).

Nowa metoda sterowania opierać się będzie na dwóch niezależnych kamerach, badających zachowanie użytkownika. Jedna z nich, skierowana “do wewnątrz” (w kierunku oka), śledzić będzie ruchy gałki ocznej. W jej przypadku obraz odbierany będzie w paśmie podczerwonym. Druga kamera skierowana jest “na zewnątrz”, w celu śledzenia ruchów dłoni użytkownika.

Ruchy gałki ocznej sterować będą przede wszystkim pozycją kursora na ekranie lub też – jeśli połączone zostaną z wykonaniem określonych gestów dłonią – do wykonywania innego rodzaju poleceń. Same ruchy dłonią (np. zaciskanie pięści, drganie dłoni) służyć będą m.in. do wyboru opcji menu lub wyboru jednej z ikon wyświetlanych na ekranie. Możliwe będzie także powiększanie lub zmniejszanie skali wyświetlanego obrazu a także inne podstawowe polecenia, takie jak kasowanie albo cofanie.

Trzeba przyznać, że mimo pozornego skomplikowania całego systemu całość wydaje się całkiem sensownie wymyślona. Kto wie, być może już niedługo będziemy mogli przekonać się o użyteczności tego systemu w praktyce, nosząc okulary “Nokia Glass” (pracujące pod kontrolą systemu Windows)?