Wielkie porządki w kolekcji MP3

Wielkie porządki w kolekcji MP3

Podstawową przyczyną naszych problemów z reguły jest to, że pozyskujemy utwory z różnych źródeł, często uzupełniając kolekcję o kopie nagrań z płyt CD-Audio. W efekcie otrzymujemy kompilację plików MP3, zawierających niekompletne dane w tagach ID3 i uwzględniających różnorodne sposoby nazywania plików i folderów z albumami muzycznymi. Niestaranne nazewnictwo i niekompletne opisy prowadzą do sytuacji, w której w gąszczu folderów i podkatalogów odnalezienie ulubionego utworu wybranego wykonawcy okazuje się czasochłonne lub niemożliwie. Wysiłek włożony w uporządkowanie kolekcji zwróci się z nawiązką, kiedy w celu odtworzenia ulubionego utworu wpiszemy jego tytuł w pole wyszukiwania odtwarzacza, a aplikacja błyskawicznie odnajdzie właściwy plik. Porządki w kolekcji muzyki zapisanej w MP3 wymagają oczywiście czasu i odpowiednich narzędzi. Do naszych zadań wykorzystamy aplikacje umożliwiające uzupełnianie tagów ID3 oraz pobierające informacje o albumach z Internetu.

Organizacja albumów

Podstawą dobrze zorganizowanej kolekcji jest przechowywanie całych albumów pogrupowanych w odpowiednio nazwanych katalogach. W celu zachowania alfabetycznego porządku nazw wykonawców oraz chronologicznego układu dla poszczególnych albumów nazwy folderów powinny zawierać kolejno: nazwę wykonawcy, rok wydania albumu oraz tytuł płyty. Nazwy plików zapisanych w poszczególnych folderach możemy tworzyć według dwóch schematów. W pierwszym przypadku podając niezbędne informacje do zachowania kolejności utworów (numer ścieżki i jej tytuł). W drugim, jeśli planujemy podczas odtwarzania mieszać utwory z różnych albumów, musimy zdecydować się na bardziej rozbudowane nazwy plików, obejmujące: nazwę wykonawcy, rok wydania, tytuł albumu, numer ścieżki i tytuł utworu. Tak długie nazwy plików są wprawdzie trudne do odczytania, jednak zawierają wystarczająco wiele informacji, by zapewnić łatwe, alfabetyczne sortowanie zbiorów muzyki z różnych albumów. Elementem nazewnictwa albumów, na który warto zwrócić uwagę, jest czasami konieczność zdublowania nazw wykonawcy – przykładowo album Black Sabbath z 1970 zatytułowany “Black Sabbath” powinniśmy, według przyjętej notacji, zapisać w folderze “Black Sabbath – 1970 – Black Sabbath”. Warto także pamiętać o płytach w których tytuł stanowi cyfra – zdarza się, że ten sam album w różnych zbiorach jest oznaczany cyframi rzymskimi (zgodnie z pomysłem wykonawcy) lub zamiennie, arabskimi (dopasowanymi do konwencji serwisu, bądź osoby porządkującej nagrania). Wyjątki takie mogą spowodować, że zarówno opcje sortowania, jak i mechanizmy do zmiany nazw wielu plików stworzą np. kombinacje cyfr rzymskich o różnych wielkościach (np. Vii) lub zamienią prawidłowy zapis na jego odpowiednik zapisany małymi literami (np. vii).

Kompilacje i soundtracki

Składanki utworów skupiające się na jednym gatunku muzyki i soundtracki to kolejne wyzwanie podczas porządków w zbiorach utworów MP3. Często trafiamy na automatycznie uzupełnione tagi ID3, w których pole “nazwa wykonawcy” zawiera określenie “Various Artists”, “Różni wykonawcy” lub po prostu tytuł filmu. W takiej sytuacji najlepiej sprawdza się metoda ręcznego uzupełniania informacji i wyczyszczenie pola z tytułem albumu. Gdy tagi są już uporządkowane, używamy opcji tworzenia nazw plików na ich podstawie w następującej kolejności: tytuł kompilacji, numer ścieżki, nazwa wykonawcy, tytuł utworu. Niektóre kompilacje zawierają specjalne edycje utworów, które nie były wcześniej publikowane na innych płytach lub zostały wydane na nośnikach obecnie nieosiągalnych, inne zawierają zwykłe wersje. Czasami na składance podano tytuł wydawnictwa, z którego pochodzi dany utwór. Jeśli jest to składanka, na której znajdują się ekskluzywne wersje utworów, wystarczy podać jej tytuł w polu album. W przeciwnym razie, dla zachowania porządku, lepiej wpisać tytuły albumów, z których pochodzą utwory. Na podstawie nazwy kompilacji rzadko wyszukujemy muzykę w naszych zbiorach. Dla ścieżek dźwiękowych z filmów możemy zastosować metodę tworzenia nazw składających się z: nazwy albumu, numeru ścieżki i nazwy wykonawcy oraz tytułu utworu, przedzielonych odstępami i myślnikami.

Uzupełnianie tagów ID3

W przypadku gdy w naszych zbiorach znajdziemy album z zupełnie pustymi polami tagów, wystarczy wybrać opcję automatycznego uzupełnienia informacji na bazie danych z freedb.

1. Wybór albumu

Instalujemy i uruchamiamy Mp3tag z płyty dołączonej do aktualnego wydania CHIP-a. Klikamy ikonę »Zmień katalog« i wskazujemy folder zawierający album MP3, którego tagi zamierzamy uzupełnić. Program wyświetli w głównej części okna nazwy plików oraz odczyta dostępne znaczniki.

2. Wskazanie plików

Nazwy plików oraz folderów podpowiadają nam, na temat jakiego albumu informacji poszukujemy. Zaznaczamy wszystkie utwory wyszczególnione w oknie aplikacji, klikamy ikonę »freedb«. Pozostawiamy domyślnie zaznaczoną opcję »określ z zaznaczonych plików« i wybieramy »OK«.

3. Wyszukiwanie w bazie freedb

Aplikacja pobiera informacje o utworach, niekiedy dając nam kilka opcji do wyboru. Jeśli Mp3Tag dopasuje odpowiedni wzorzec, w edytorze możemy uzupełnić podstawowe informacje o albumie, obejmujące nazwę wykonawcy, płyty, rok wydania, gatunek muzyczny i komentarz. Nazwy ścieżek również możemy edytować, zaznaczając je i klikając lewym przyciskiem myszy. Klikamy »OK«, aby wprowadzić zmiany. Program domyślnie zapisuje w plikach jednocześnie tagi ID3 v1 i v2.3. Folder zawierający album musi mieć odpowiednią nazwę, odpowiadającą wpisom w bazie danych (np. artysta, tytuł albumu). Niekiedy otrzymujemy kilka wersji albumów, różniących się liczbą, kolejnością lub wersjami utworów. W takiej sytuacji pomocne będą bazy danych przechowujące informacje o wszystkich wersjach. Czasem mając do dyspozycji jakiekolwiek dodatkowe dane, takie jak rok wydania lub nazwa wytwórni, szybko je dopasujemy. W przeciwnym razie najlepiej sprawdzić liczbę ścieżek: jeśli jest zgodna tylko z jedną wersją, to problem jest rozwiązany. Jeśli nie, skorzystajmy ze stron zawierających teksty piosenek i spróbujmy posłuchać i rozpoznać piosenki. Bardzo przydatnym zbiorem informacji jest www.discogs.com

Dodawanie okładek

Pliki MP3 oprócz informacji tekstowych mogą zawierać również dowolne pliki graficzne, które są przedstawiane w oknie odtwarzacza jako okładki albumów. Możemy je bardzo łatwo dodać do utworu, przeciągając pobraną z Sieci okładkę na okno aplikacji. Dobrym źródłem okładek jest serwis Discogs (www.discogs.com).

Pojedyncze utwory

Prawdopodobnie każdy posiadacz pokaźnej kolekcji muzyki w formacie MP3 dysponuje rozbudowanym katalogiem z pojedynczymi utworami. W takich miejscach zwykle panuje chaos: każdy plik pochodzi z innego źródła, a jego tagi i nazwa są sformatowane w całkiem innym stylu. Nie da się tu zastosować automatycznej edycji, pozostaje częściowo zautomatyzowane porządkowanie plików i ręczne wprowadzanie informacji.

Grupowanie

Warto sprawdzić, czy odpowiednie pliki sąsiadują ze sobą na liście. Dajmy na to zespoły, których nazwy są skracane do trzech liter (np. “C.O.C.” lub “COC” w przypadku zespołu “Corrosion of Conformity”), powinny być podpisane w ten sam sposób. Powinniśmy również zatroszczyć się o spójność nazw zespołów poprzedzonych rodzajnikami (np. Sisters of Mercy, The Sisters of Mercy, Sisters of Mercy, The). Czasami musimy zadbać o poprawną kolejność wpisów w nazwie pliku, np. gdy na początku nazwy pliku znajduje się tytuł utworu. Uporzadkowanie tego umożliwi aplikacja do zautomatyzowanej edycji nazw plików.

Tworzenie tagów

W przypadku gdy mamy jedynie pojedyncze pliki zatytułowane według schematu “artysta – tytuł”, bez żadnych tagów zawierających kluczowe informacje, możemy przynajmniej wprowadzić je w pola id3 za pomocą automatycznej funkcji programu do edycji tagów. Najpierw należy ujednolicić sposób, w jaki opisane są nazwy plików. Ważna jest ilość spacji, usunięcie podkreślników, rozdzielenie wykonawcy od tytułu jednym rodzajem znaku. Znacząco ułatwimy sobie to zadanie, korzystając z programu do masowej zmiany nazw plików.

Flash Renamer: Edycja nazw plików

– www.rlvision.com/flashren

Aby zastąpić wybrane frazy innymi, wybieramy w sekcji »General« opcję »Replace« i wpisujemy w pole »Find…« wyszukiwane słowo oraz jego zamiennik w pole widoczne poniżej. Zakładka »Casing« umożliwi poprawienie pisowni wielkich i małych liter, zgodnie z z zasadami języka angielskiego. Wybieramy zakładkę »Title case« i »lowercase exceptions «. Zaznaczamy pole przy »Preserve all uppercase words«, aby zabezpieczyć przed zmianami rzymskie cyfry i skróty (np. TV, USA). Jeśli na liście są pliki zawierające niepożądane nazwy zapisane wielkimi literami, zamiast powyższej metody wybieramy »Enable exceptions«. Na zakładce »Spaces« usuniemy zbędne spacje, natomiast w sekcji »Numbers | Zero Padding« uporządkujemy numerację utworów.

Mp3tag: Edycja tagów

– www.mp3tag.de/en

W celu utworzenia nazw plików na podstawie informacji zapisanych w tagach ID3 klikamy ikonę »Znacznik – Nazwa pliku« widoczną na pasku ikon. Klikając przycisk ze znakiem strzałki widoczny obok pola tekstowego, możemy dowolnie zdefiniować ciąg znaków składający się na nazwę pliku. Poniżej wyświetlany jest podgląd przykładowej nazwy pliku.Aby utworzyć tag ID3 na podstawie poprawnej nazwy pliku, klikamy ikonę »Nazwa pliku – Znacznik«. Wprowadzamy frazę: »%artist% – %title%«. Dane widoczne w polu podglądu będą odpowiadać poprawnej nazwie wykonawcy oraz tytułowi utworu. Jeśli nazwy utworów zawierają dodatkowe pola (np. numer scieżki), możemy je pominąć, wprowadzając do frazy element »%dummy%«.