Gdy praca miesza się z życiem prywatnym…

W dzisiejszym świecie, w którym informacja jest najcenniejszym towarem ochrona wrażliwych danych musi być szczególnie respektowana
W dzisiejszym świecie, w którym informacja jest najcenniejszym towarem ochrona wrażliwych danych musi być szczególnie respektowana

W raporcie People-Inspired Security (“Bezpieczeństwo inspirowane ludźmi”) omówiono kwestię nowych umiejętności, które pozwalają pracownikom przeplatać elementy pracy i życia prywatnego, oraz technologie, którymi pracownicy posługują się w każdym z tych obszarów, z korzyścią dla siebie i dla pracodawcy. Skala zjawiska powinna skłonić europejskie przedsiębiorstwa do zainteresowania się ważnymi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa, w tym wzrostem ryzyka zatrudniania “etatowych hakerów”.

Pozytywne aspekty zacierania granic pomiędzy pracą a życiem prywatnym

Trzy czwarte pracowników objętych badaniem przeprowadzonym przez Samsung przeplata pracę z życiem prywatnym, załatwiając sprawy prywatne w godzinach pracy (75 procent) i sprawy służbowe w czasie prywatnym (77 procent). Na każde 10 osób niemal 4 (38 procent) twierdzi, że to pomaga im wykonać większą ilość pracy w tym samym czasie. Prawie jedna trzecia (32 procent) uważa, iż dzięki temu lepiej panuje nad prywatnymi sprawami. Tyle samo respondentów utrzymuje, że pozwala im to zmniejszyć stres. O istotnej roli urządzeń mobilnych w zacieraniu granic pomiędzy pracą a życiem prywatnym świadczy fakt, że europejscy pracownicy biurowi mają zainstalowane średnio po 10 aplikacji do użytku typowo prywatnego na służbowych smartfonach oraz średnio po 8 aplikacji związanych z pracą na prywatnych. 41 procent używa tego samego prywatnego smartfona do pracy i do celów prywatnych, a 32 procent używa tego samego służbowego smartfona w obydwu sferach aktywności.

Rob Orr, wiceprezes ds. sektora przedsiębiorstw w Samsung Europe, mówi:

Wyniki naszego badania sugerują, że wielu pracowników maksymalnie upraszcza sobie życie wypełnione rozmaitymi zajęciami, wykorzystując urządzenia mobilne i kompetencje techniczne do wykonywania zadań związanych z pracą i życiem prywatnym szybko i wygodnie, co pozwala im samodzielnie decydować o miejscu i sposobie ich wykonania. Dzięki temu nie czują się rozpraszani ani przytłoczeni nadmiarem informacji – przeciwnie: potrafią przeplatać pracę z życiem prywatnym z korzyścią dla siebie i dla pracodawcy. Drugą stroną medalu w przypadku tego, skądinąd pozytywnego, aspektu jest jednak potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa stwarzane przez gorliwych pracowników

.

Nowe zjawisko: etatowi hakerzy

Badanie pozwoliło zidentyfikować nową grupę “etatowych hakerów”, czyli dysponujących coraz większymi uprawnieniami i obeznanych z technologią europejskich pracowników, którzy wykorzystują samodzielnie wybierane technologie do wykonania powierzonej im pracy, nie zważając na ograniczenia narzucane przez pracodawcę. Na przykład:

 • Ponad jedna czwarta (26 procent) respondentów zadeklarowała, że zdarza im się wykorzystywać własne rozwiązania techniczne do przezwyciężenia przeszkód w wykonaniu pracy wynikających z ograniczeń obowiązujących w firmie (np. poprzez używanie prywatnych smartfonów w celu uzyskania dostępu do określonych witryn internetowych – takich jak serwis wymiany plików Dropbox – które mogą być zablokowane na urządzeniach udostępnionych przez pracodawcę).
 • Ponad jedna trzecia (36 procent) pracowników z pokolenia milenijnego, czyli osób w wieku 18–34 lat, to etatowi hakerzy. Jest to najwyższy odsetek we wszystkich grupach wiekowych objętych badaniem.
 • Największe prawdopodobieństwo, że dana osoba jest etatowym hakerem występuje w przypadku Włochów (34 procent); najmniej takich osób jest wśród Belgów i Holendrów (19 procent).

Dr Dimitrios Tsivrikos, psycholog zachowań konsumenckich i biznesu z Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie, tak skomentował te ustalenia:

Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Samsung sugerują, że podobnie jak przy rozwiązywaniu problemów i wprowadzaniu usprawnień w życiu prywatnym wielu pracowników stosuje “hakerskie metody” i wykorzystuje technologię do takich celów również w pracy. Osoby z pokolenia milenijnego, które wyrosły w otoczeniu technologii mobilnych, są naturalnymi popularyzatorami tego trendu, wykorzystując “wrodzoną” znajomość technologii cyfrowych i zaprzęgając technologie informatyczne do pracy na ich rzecz. Badania tego typu są bezcenne, ponieważ wytyczają drogę do innowacji, zarówno w zachowaniach, jak i w technologii, które przyczyniają się do poprawy ogólnego dobrostanu zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Europejskie firmy muszą opracować zasady polityki dotyczące pracy i bezpieczeństwa oraz strategie technologiczne z uwzględnieniem takich zachowań pracowników – o ile już tego nie zrobiły

.

Znaczenie bezpieczeństwa inspirowanego ludźmi

Badanie wskazuje również na fakt, że dla europejskich pracowników biurowych kwestie dotyczące urządzeń mobilnych i bezpieczeństwa informatycznego pozostają w dużej mierze niejasne i niezrozumiałe. Na przykład:

 • 29 procent respondentów używa prywatnych urządzeń w pracy do celów służbowych, nie wiedząc lub nie starając się dowiedzieć, czy jest to dozwolone.
 • Taki sposób wykorzystywania prywatnych urządzeń jest najbardziej rozpowszechniony wśród hiszpańskich pracowników (39 procent).
 • Ponad połowa (55 procent) respondentów nie wie, czy ich firma ma politykę bezpieczeństwa korzystania z urządzeń mobilnych – lub jeżeli nawet wie, że taka polityka istnieje, nie zna jej treści bądź wręcz umyślnie ją ignoruje.

Szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego używania danych firmy staje się coraz ważniejszą kwestią, zwłaszcza w świetle rozporządzenia o ogólnej ochronie danych, które UE ma wydać jeszcze w tym roku. W najnowszym projekcie tego aktu zaproponowano, aby na firmy, które łamią te zasady nakładać kary do 100 milionów euro lub 5 procent rocznego przychodu, w zależności od tego, która z tych kwot okaże się większa.

Pozostałe wnioski z badania:

 • 36 procent respondentów ma poczucie, że wykonując czynności służbowe i prywatne na jednym urządzeniu, zwiększa własną ogólną produktywność.
 • 30 procent deklaruje, że obecnie ich praca i życie prywatne przeplatają się ze sobą bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
 • 70 procent osób załatwiających prywatne sprawy w czasie pracy spędza średnio do pół godziny dziennie na płaceniu rachunków lub korzystaniu z usług bankowych.
 • Połowa osób pracujących w czasie formalnie wolnym od pracy poświęca średnio do 45 minut dziennie na pracę przed jej oficjalnym rozpoczęciem.
 • Najwięcej osób przeplatających pracę z życiem prywatnym jest wśród Włochów – aż 90 procent z nich pracuje w czasie prywatnym, a 86 procent załatwia prywatne sprawy, będąc w pracy.