Polacy wysyłają coraz mniej SMS-ów

- Możliwość łączenia się z naszymi telefonami, komputerami i innymi urządzeniami jest uważana za podstawową potrzebę człowieka - mówi Eva Elmstedt, dyrektor działu obsługi klienta w firmie Ericsson
- Możliwość łączenia się z naszymi telefonami, komputerami i innymi urządzeniami jest uważana za podstawową potrzebę człowieka - mówi Eva Elmstedt, dyrektor działu obsługi klienta w firmie Ericsson

Według analityków Analysys Mason w 2013 r. przeciętny użytkownik telefonii komórkowej w Polsce wysłał 1014 SMS-ów, co oznacza, że Polska znalazła się powyżej średniej dla wybranych państw Unii Europejskiej wynoszącej 956 wiadomości SMS. Badanie pokazuje, że najwięcej SMS-ów na użytkownika przypada we Francji – 2837, Belgii – 2442 oraz Irlandii – 1780. Najmniejszą popularnością SMS-y cieszą się w Holandii (270) Estonii (193) i Bułgarii (95).

Z raportu UKE wynika, że każdego roku zwiększa się łączna liczba wysłanych wiadomości SMS w roamingu. W ubiegłym roku użytkownicy polskich sieci mobilnych wysłali w roamingu około 37 mln wiadomości SMS więcej niż w roku 2012. Łącznie w 2013 roku wysłano w roamingu 539 mln SMS-ów. Należy spodziewać się, że w związku z tegorocznym obniżeniem stawek roamingowych za usługi telekomunikacyjne w UE liczba wysłanych wiadomości w kolejnych latach powinna rosnąć.

“Raport Urząd Komunikacji Elektronicznej pokazuje wpływ wzrostu zasięgu LTE na zachowania użytkowników smartfonów. Widać wyraźnie, że coraz większą popularnością cieszą się nowoczesne metody komunikacji, według najnowszych statystyk już blisko połowa Polaków posiada w swojej kieszeni smartfona. Należy zatem spodziewać się dalszego rozwoju komunikacji mobilnej oraz rynku aplikacji na smartofny i tablety. Oceniamy, że na niższą liczbę wysłanych wiadomości SMS niż w ubiegłym roku z pewnością wpłynął obserwowany przez nas spadek liczby krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych między użytkownikami. Coraz częściej ich rolę przejmują takie aplikacje jak Facebook Messenger czy WhatsApp. Warto jednak zauważyć, że rośnie liczba SMS-ów wysyłanych w modelu A2P, czyli ruch wiadomości generowanych przez systemy informatyczne (np. systemy bankowe, systemy zakupowe) i urządzenia. Nie spada również zainteresowanie klientów wykorzystaniem SMS Marketingu oraz powiadomień SMS, które wykorzystywane są np. przez instytucje publiczne lub placówki ochrony zdrowia. Potencjał komunikacji SMS w tym obszarze jest jeszcze niewykorzystany, dlatego spodziewamy się, że liczba wysłanych krótkich wiadomości tekstowych w tym segmencie rynku w ciągu najbliższych 2-3 lat będzie rosła.” — powiedział Marcin Papiński, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Infobip.

Raport UKE wskazuje na systematyczny wzrost liczby wysłanych wiadomości MMS. W 2013 roku użytkownicy sieci mobilnych w Polsce wysłali łącznie ponad 445 mln wiadomości MMS, tj. o 54 mln więcej niż w roku poprzednim. Oznacza to wzrost rok do roku o 13,8%. Na statystycznego mieszkańca kraju w 2013 r. przypadło 12 wiadomości MMS, czyli o 2 więcej niż w 2012 r.

Więcej:SMStrendy