Cyfrowa przewaga – mit, czy wymierne korzyści?

Cyfrowa przewaga – mit, czy wymierne korzyści?

Według wyników badania “Nowoczesne IT w MŚP 2014”, przeprowadzonego przez Ipsos MORI na zlecenie Microsoft, wśród polskich firm z sektora MŚP widać zdecydowany podział w podejściu do perspektyw biznesowych w najbliższym roku. Na pewno czynników wpływających na postrzeganie prze nie sytuacji rynkowej jest wiele. Okazuje się jednak, że jednym z nich jest poziom wykorzystania najnowszych technologii.

Wyniki badania pokazują bowiem, że firmy, które korzystają z nowoczesnych, chmurowych rozwiązań zdecydowanie częściej prezentują optymistyczną ocenę swojej sytuacji w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. W przypadku możliwości poprawy kondycji finansowej ta różnica wynosi 39 p.p. (punktów procentowych) na korzyść przedsiębiorstw, które inwestują w najnowsze rozwiązania; o 30 p.p. częściej planują one wprowadzenie nowego produktu lub usługi, o 41 p.p. wejście na nowy rynek lub sektor, a aż 49 p.p. przewagi mają jeśli chodzi o ekspansję na rynki zagraniczne.

W zestawieniu z praktycznymi doświadczeniami samych użytkowników, z których 72 proc. wskazuje, że technologie pomagają im efektywniej realizować obowiązki służbowe, a 64 proc. uważa, że nowoczesne i mobilne IT jest kluczem do sukcesu w biznesie, te dane nie powinny zaskakiwać.

Dynamiczna sytuacja gospodarcza oraz rosnące wymagania kontrahentów i klientów oznaczają dla wielu firm modernizację wykorzystywanych technologii, usprawnienie komunikacji i procesów zewnętrznych. Opublikowany w 2014 roku raport The Boston Consulting Group “Nowe technologie. Droga do rozwoju małych i średnich firm w Polsce” pokazuje przepaść, jaka dzieli technologiczne “żółwie” (wykorzystujące jedynie podstawowe narzędzia IT, jak komputer i dostęp do internetu) i “gepardy” (sięgające po rozwiązania takie jak usługi chmurowe, portale dla klientów i aplikacje mobilne). Według badania przychody zaawansowanych technologicznie MŚP rosły o 21 p.p. szybciej, firmy te tworzyły również o 9 p.p. więcej miejsc pracy niż “żółwie”.

“Wyniki badań wyraźnie pokazują, że nowoczesne technologie przekładają się na sukces biznesowy. Chmura oferuje MŚP kluczowe benefity w obszarze współpracy, skalowalności i mobilności – i to bez konieczności ponoszenia kosztownych inwestycji, które zwykle hamują innowacje. Co więcej, chmura zdejmuje z nich ciężar samodzielnego zarządzania infrastrukturą IT, co pozwala im się skupić na prowadzeniu biznesu” — powiedział Wojciech Życzyński, Dyrektor odpowiedzialny za sektor MŚP w polskim oddziale Microsoft.