Jedna na pięć firm produkcyjnych straciła własność intelektualną w ubiegłym roku

35% firm straciło dane na skutek niewystarczającego bezpieczeństwa IT (źródło: Kaspersky Lab)
35% firm straciło dane na skutek niewystarczającego bezpieczeństwa IT (źródło: Kaspersky Lab)

W wysoce konkurencyjnej globalnej gospodarce firmy stają się liderami lub bankrutują z powodu niewielkich marż zysku. Najistotniejsza przewaga firmy przyjmuje najczęściej postać wiedzy uzyskanej w wyniku pracy działu badawczo-rozwojowego lub zastrzeżonego zaawansowanego technologicznie rozwiązania, które może pomóc wytwarzać towary w sposób bardziej wydajny niż konkurencja. Jeżeli rynkowy rywal zdoła uzyskać te informacje, szczególnie bez ponoszenia wstępnych kosztów badawczych, będzie posiadał znaczącą przewagę biznesową.

Branża produkcyjna ma świadomość, jak ważne jest zabezpieczenie własności intelektualnej. Badanie pokazało, że producenci oceniają wewnętrzne informacje operacyjne oraz własność intelektualną jako dwa rodzaje danych niefinansowych, utraty których obawiają się najbardziej. Co ciekawe, obawa przed utratą informacji klientów została uszeregowana przez producentów najniżej spośród wszystkich segmentów biznesowych, najprawdopodobniej ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo przechowywania takich informacji przez firmy produkcyjne.

Na pytanie o przyczynę najpoważniejszego incydentu utraty danych w ciągu minionych 12 miesięcy większość – 23% producentów – wskazała na szkodliwe oprogramowanie. Producenci podawali również inne źródła incydentów prowadzących do utraty danych, w tym luki w zabezpieczeniu oprogramowania (8%), włamania sieciowe (8%), wyciek informacji z urządzeń mobilnych (5%) oraz ataki ukierunkowane (3%).

Dane wykorzystane w tej informacji pochodzą z ankiety przeprowadzonej przez Kaspersky Lab wraz z B2B International przy udziale niemal 4 000 menedżerów IT z 27 krajów.