Król Lenovo Pierwszy

Król Lenovo Pierwszy

Lenovo utrzymało trzecią pozycję w rankingu urządzeń “smart connected”, zwiększając liczbę urządzeń o 28% względem poprzedniego roku. Firma była największym na świecie producentem komputerów PC przez pięć kolejnych kwartałów, osiągając najwyższą w swojej historii pozycję w zakresie udziału w rynku* rzędu 19,4%, co oznaczało wzrost o 2,7 punktu procentowego względem poprzedniego roku, spowodowany zwiększeniem udziału w rynkach krajów regionu EMEA i na kontynencie amerykańskim. Poziom dostaw PC w Lenovo wzrósł w pierwszym kwartale podatkowym o 15% do 14 milionów sztuk, co oznacza 21 kwartał z rzędu, w którym Lenovo wyprzedziło konkurencję w swoim sektorze. W przypadku tabletów Lenovo było trzecim największym sprzedawcą, dostarczając użytkownikom 2,3 milionów urządzeń ze wzrostem 67% (8-krotność tempa wzrostu tego rynku). Firma sprzedała po raz pierwszy więcej smartfonów niż komputerów PC, osiągając poziom 15,8 milionów sprzedanych produktów (wzrost o 39%). Pomimo silnej konkurencji na rynku chińskim, Lenovo było największym sprzedawcą smartfonów w Chinach z wynikiem na poziomie 13 milionów urządzeń.

Zysk brutto w pierwszym kwartale roku podatkowego wzrósł o 13% względem poprzedniego roku do wartości 1,3 miliardów dolarów, natomiast marża brutto wyniosła 13%. Zysk operacyjny dla pierwszego kwartału wzrósł o 40% do poziomu 283 milionów dolarów. Wskaźnik zysku na akcję osiągnął w tym okresie 2,06 centa amerykańskiego. Dochody pieniężne netto na dzień 30 czerwca 2014 wyniosły 3,58 miliardów dolarów amerykańskich.

“Był to wyjątkowo udany kwartał dla Lenovo: rekordowy udział w rynku PC, trzecia pozycja w rankingu tabletów na świecie oraz silna, czwarta lokata w liczbie sprzedanych smartfonów”, mówi Yuanqing Yang, prezes Lenovo. “Podczas gdy branża PC ponownie zaczyna notować wzrosty, na rynku smartfonów obserwujemy coraz większą popularność produktów z kategorii mainstream. Wkrótce zakończy się też nasze przejęcie Motorola Mobility oraz IBM x 86 w czym upatrujemy możliwości dalszego rozwoju firmy. Lenovo nadal wyprzedza rynek, osiągając założone cele, podnosząc zyskowność w kluczowych obszarach działalności i tworząc solidne podwaliny dla przyszłego wzrostu w całym portfelu firmy.”