Autodesk udostępnia swoje oprogramowanie… za darmo!

Cel: przygotowanie młodzieży do potrzeb przyszłego rynku pracy.

Szacuje się, że wartość inicjatywy Autodesk wyniesie ponad 80 mln Euro. Inicjatywa ta wesprze nauczycieli z blisko 13 600 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce.

„Postęp w rozwoju technologii do projektowania 3D i wytwarzania powoduje zmiany w profesjach związanych z projektowaniem i tworzeniem. Rozwój technologii mobilnej i chmurowej oznacza również, że projektować można w dowolnym czasie i miejscu. Niemal każdy, kto ma dobry pomysł, może przekształcić koncepcje w rzeczywistość, a my wierzymy, że to właśnie obecni uczniowie i studenci kształtować będą przyszłe oblicze świata” — mówi Wojciech Jędrzejczak, dyrektor zarządzający Autodesk w Polsce. „Zapewniając instytucjom edukacyjnym bezpłatny dostęp do oprogramowania Autodesk, udostępniamy szkołom narzędzia wykorzystywane przez profesjonalistów na całym świecie w ich codziennej pracy.” — dodaje Wojciech Jędrzejczak.

Portfolio rozwiązań do projektowania 3D oraz materiały dydaktyczne Autodesk wykorzystywane są w instytucjach edukacyjnych do zwiększania wyników nauczania poprzez:

  • Podnoszenie poziomu umiejętności uczniów (począwszy od szkół gimnazjalnych) w zakresie przedmiotów związanych z naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią, sztuką cyfrową czy matematyką.
  • Przekazywanie uczniom i studentom specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania 3D ułatwiających osiąganie celów osobistych oraz późniejszych sukcesów zawodowych.
  • Wsparcie nauczycieli w inspirowaniu kreatywnego i innowacyjnego myślenia, za pomocą interdyscyplinarnego podejścia do edukacji, rozwijania umiejętności współpracy i praktycznego rozwiązywania problemów, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy.

To kolejny element zaangażowania Autodesk w edukację w Polsce. Od kilku lat bowiem studenci oraz wykładowcy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do oprogramowania Autodesk do użytku osobistego poprzez portal Autodesk Education Community. Obecnie firma rozszerza dostęp do bezpłatnego oprogramowania szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W ramach tej oferty, za pomocą Autodesk Academic Resource Center, uczniowie mogą korzystać podczas zajęć lekcyjnych z pełnego portfolio profesjonalnych rozwiązań Autodesk do projektowania 3D, a także z aplikacji chmurowych, powszechnie wykorzystywanych w różnych sektorach przemysłu. Nauka w oparciu o rozwiązania powszechnie wykorzystywane w przemyśle pozwala na bardziej efektywne kształcenie, lepsze przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Modelowanie 3D, przeprowadzanie symulacji i analiz pozwala studentom łatwiej zrozumieć zasady tworzenia produktów, daje ogromne poczucie wpływu na rzeczywistość i wyzwala kreatywność.” – mówi Tadeusz Lewandowski, prorektor ds. studenckich Politechniki Wrocławskiej.

„Z punktu widzenia edukacji szkolnej – dostęp do nowoczesnego oprogramowania 3D to ogromny atut. Nasze doświadczenia z pilotażowego projektu Design the Future, potwierdzają, że kształcenie myślenia przestrzennego oraz umiejętności związanych z projektowaniem to ważne elementy programu nauczania. Narzędzia te wyzwalają w uczniach kreatywność, zmysł techniczny, chęć tworzenia. Młodzież jest otwarta i gotowa do nauki. Co więcej zdaje sobie sprawę, że z tej wiedzy i zdolności posługiwania się oprogramowaniem do projektowania będzie mogła skorzystać także w późniejszym życiu zawodowym”. – mówi Grażyna Knast, wicedyrektor Gimnazjum nr 11 w Poznaniu.

Aby wystąpić o bezpłatny dostęp do oprogramowania Autodesk, należy odwiedzić stronę www.autodesk.com/academic.