Raport GUS: Polacy wysyłają coraz mniej SMS-ów

- Możliwość łączenia się z naszymi telefonami, komputerami i innymi urządzeniami jest uważana za podstawową potrzebę człowieka - mówi Eva Elmstedt, dyrektor działu obsługi klienta w firmie Ericsson
- Możliwość łączenia się z naszymi telefonami, komputerami i innymi urządzeniami jest uważana za podstawową potrzebę człowieka - mówi Eva Elmstedt, dyrektor działu obsługi klienta w firmie Ericsson

Według raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2013 roku udostępnionego w czerwcu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w ubiegłym roku Polacy wysłali 52,2 mld SMS-ów, co oznacza spadek o 0,9% względem poprzedniego roku.

Opublikowany we wrześniu 2014 przez Główny Urząd Statystyczny raport “Łączność – wyniki działalności w 2013 roku” wskazuje na jeszcze większy spadek liczby SMS-ów nadanych w polskich sieciach komórkowych i mówi o 51,4 mld wysłanych krótkich wiadomości tekstowych w ubiegłym roku. Według GUS na każdego abonenta polskich sieci komórkowych w 2013 roku przypadło średnio 910 krótkich wiadomości tekstowych, tj. o 61 mniej niż rok wcześniej.

“Ustalenia GUS nie są zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę dane z wcześniejszego raportu UKE oraz obserwacje wzrostu zasięgu mobilnych sieci szerokopasmowych, a co za tym idzie rosnącej popularności nowoczesnych metod komunikacji z wykorzystaniem komunikatorów mobilnych. Na rynku dostępnych jest szereg aplikacji takich jak Facebook Messenger czy WhatsApp, które przejmują funkcję SMS-ów. Na spadek liczby wysłanych wiadomości w przyszłości wpłynie również obserwowany przez nas wzrost zainteresowania powiadomieniami PUSH, które skojarzone z aplikacjami docierają bezpośrednio do ich użytkowników stanowiąc alternatywę dla komunikacji SMS. Prognozuję, że liczba wysłanych krótkich wiadomości tekstowych w ciągu kolejnych lat będzie w dalszym ciągu spadać, ale mimo to SMS pozostanie istotnym medium z punktu widzenia marketingu mobilnego, zarządzania kryzysowego czy też jako narzędzie służące do autoryzacji operacji finansowych. Liczba SMS-ów wysyłanych w modelu A2P, czyli ruchu wiadomości generowanych przez systemy informatyczne (np. systemy bankowe, systemy zakupowe) i urządzenia z roku na rok stale rośnie, podobnie jak liczba instytucji publicznych wykorzystujących powiadomienia SMS z np. do kontaktu z mieszkańcami.” — powiedział Marcin Papiński, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Infobip.

Raport “Łączność” potwierdza również dane UKE, jeśli chodzi o liczbę wiadomości MMS nadanych w polskich sieciach komórkowych. Według GUS w ubiegłym roku Polacy wysłali 444 mln MMS-ów, tj. o 51 mln wiadomości więcej. Oznacza to, że średnio na każdego abonenta w 2013 roku przypadło po 8 MM-sów, czyli o 1 więcej, niż w 2012 roku. Dane UKE za 2013 rok pokazywały wzrost liczby wysłanych MMS-ów do poziomu 445 mln wiadomości, o 54 mln w porównaniu z 2012 rokiem.