Rekordowy kwartał Intela

Rekordowy kwartał Intela

Firma Intel Corporation ogłosiła wyniki finansowe za trzeci kwartał 2014 roku. Przychody wyniosły 14,6 mld USD, zysk operacyjny 4,5 mld USD, zysk netto 3,3 mld USD, a zysk na akcję (EPS) 0,66 USD. Spółka wygenerowała około 5,7 mld USD przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, wypłaciła dywidendy w wysokości 1,1 mld USD i odkupiła 122 mln swoich akcji zwykłych za 4,2 mld USD.

“Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak rozwija się nasza firma”, powiedział Brian Krzanich, CEO Intela. “W trzecim kwartale osiągnęliśmy najwyższe przychody w historii oraz znaczne dochody. Przed nami wiele wyzwań, ale te wyniki dają nam pewność, że skutecznie realizujemy obraną strategię oferowania rozwiązań dla rozmaitych nowych segmentów rynku”.

Przychody grupy PC Client wyniosły 9,2 mld USD, co oznacza wzrost o 6 procent w stosunku do poprzedniego kwartału i o 9 procent w stosunku do analogicznego kwartału w ub. roku. Przychody grupy Data Center wyniosły 3,7 mld USD, co oznacza wzrost o 5 procent w stosunku do poprzedniego kwartału i o 16 procent w stosunku do analogicznego kwartału w ub. roku. Przychody grupy Internet of Things wyniosły 530 mln USD, co oznacza spadek o 2 procent w stosunku do poprzedniego kwartału i wzrost o 14 procent w stosunku do analogicznego kwartału w ub. roku. Przychody grupy Mobile and Communications wyniosły 1 mln USD, zgodnie z oczekiwaniami. Przychody działów operacyjnych oprogramowania i usług wyniosły 558 mln USD, co oznacza wzrost o 2 procent w stosunku do poprzedniego kwartału i o 2 procent w stosunku do analogicznego kwartału w ub. roku.