Oto aplikacja, która przemieszcza się wraz z użytkownikiem

Panaceum na bezpieczeństwo służbowych danych na prywatnych urządzeniach?

Badania przeprowadzone przez firmę Check Point wśród 700 przedstawicieli branży IT na świecie dowiodły, iż ponad połowa pracowników posługuje się urządzeniami prywatnymi w celu transmisji danych firmowych. Jednocześnie 98% ma świadomość zagrożenia, jakie może spotkań ich przedsiębiorstwa jako konsekwencja korzystania z tego typu sprzętu. Znacząca większość (82%) badanych jest przekonana, że w 2015 zagrożenie atakami na urządzenia mobilne wzrośnie, przy jednoczesnych wzroście ilości tych urządzeń w codziennym użyciu wśród pracowników.

Zjawisko to bardzo niepokoi specjalistów ds. bezpieczeństwa, ponieważ może prowadzić do ryzyka utraty wielu poufnych danych przez pracowników firm. Check Point Capsule jest systemem, który oferuje kompleksowe zabezpieczenie danych, niezależnie od miejsca gdzie one trafią czy lokalizacji gdzie korzystamy z urządzenia mobilnego.

Check Point Capsule ma gwarantować bezpieczne środowisko, w ramach którego dane firmowe są oddzielone od prywatnych dokumentów i aplikacji uruchamianych na urządzeniach mobilnych. W konsekwencji użytkownicy mają możliwość korzystania z biznesowych aplikacji przez interfejs użytkownika, z łatwym dostępem do firmowych e-maili, dokumentów, baz danych, kontaktów, kalendarza, bez wpływu na prywatne dane. Check Point Capsule zabezpiecza firmowe dokumenty wszędzie; tylko upoważnieni odbiorcy mają dostęp do zabezpieczonych dokumentów bez ograniczeń, na każdym urządzeniu.

Point Capsule skanuje wszelki ruch generowany przez urządzenia mobilne w chmurze oraz zabezpiecza przed wejściem na zainfekowane strony sieci Internet, zagrożeniami typu bot i innymi cyberatakami. Aplikacja ta współpracuje z różnymi platformami i systemami operacyjnymi w tym iOS, Android, Windows oraz MacOS.