IBM ma nowy sposób na anonimowość w Sieci

IBM ma nowy sposób na anonimowość w Sieci

W Europejskim Dniu Ochrony Danych Osobowych IBM ogłosił wprowadzenie nowego rozwiązania w chmurze –

Identity Mixer

. Pozwala ono na lepszą ochronę prywatności w sieci i dokonywanie transakcji czy korzystania z usług online bez konieczności dzielenia się swoimi danymi.

Podczas zakupów w sieci, korzystania z serwisów usługowych czy bankowości elektronicznej, użytkownicy zakładając konta ujawniają często więcej danych, niż jest to konieczne. Technologia IBM Identity Mixer pozwala na szyfrowanie danych użytkownika, takich jak wiek, narodowość czy adres

w sposób, który umożliwia przekazywanie dostawcom serwisów online tylko tych danych, które są całkowicie niezbędne do korzystania z ich usług. Identity Mixer to aplikacja, która może być używana

w elektronicznych portfelach, a za zgodność tożsamości użytkownika odpowiada zaufana strona trzecia, która potwierdza, że użytkownik jest tym, za kogo się podaje.

“Rozwijaliśmy ten produkt, aby użytkownicy mogli ujawniać tylko te prywatne dane, które są absolutnie niezbędne do korzystania z usług online. Rozwiązanie jest dostępne w modelu cloud, co oznacza, że łatwo z niego korzystać zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych” — mówi kryptograf Jan Camenisch, jeden ze współtwórców Identity Mixer.

Jak to działa w praktyce?

Na przykład strony e-commerce często wymagają podania pełnego numeru karty kredytowej i daty jej ważności. Dzięki nowemu rozwiązaniu IBM, sprzedawca dowie się jedynie, że karta jest ważna, nie otrzyma natomiast danych poufnych. Tak więc nawet w przypadku ataku hakerskiego na stonę e-commerce dane nie zostaną wykradzione, ponieważ nie będą przechowywane w jej bazach.

Identity Mixer już dziś jest testowany w niemieckim Czerwonym Krzyżu. Organizacja posiada wrażliwe dane na temat pacjentów, między innymi wyniki badań, przyjmowane leki, kontakty do rodzin. Dzięki rozwiązaniu IBM pracownicy Czerwonego Krzyża otrzymują dostęp tylko do informacji, które w danym momencie są niezbędne do właściwej opieki nad pacjentem.

Identity Mixer będzie dostępny do testów developerskich na platformie chmurowej IBM Bluemix. Proste menu pozwoli wybrać, jakie dane developer chce chronić, a Bluemix wygeneruje kod do wbudowania do tworzonej aplikacji. Rozwiązanie może być również stosowane w chmurach prywatnych w przedsiębiorstwach.

Zdjęcie mężczyzny w masce pochodzi z serwisu Shutterstock.