Tłumy podczas wystąpienia Snowdena na WHD.global 2015

Tłumy podczas wystąpienia Snowdena na WHD.global 2015

Środowe (25.03.) wystąpienie Edwarda Snowdena podczas targów WorldHostingDays.global (WHD.global) 2015 ściągnęło tłumy. Były kontraktor i demaskator

National Security Agency

(skr.

NSA

, ang. Agencji Bezpieczeństwa Narodowego ), łączył się z uczestnikami największego na świecie wydarzenia branży hostingowej przez Sieć. Kluczowymi wątkami jego prelekcji było nawoływanie dostawców usług cloud computingowych i hostingowych do łączenia wysiłków w ustalaniu standardów ochrony prywatności klientów, a także wskazanie najlepszego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez przedsiębiorstwa, które działają w sieci.

Apel do dostawców usług chmurowych

Ochrona prywatności użytkowników powinna być standardem dla każdego dostawcy usług cloud computingowych i hostingowych, mówił Edward Snowden. Działanie na rzecz bezpieczeństwa danych nie tylko jest właściwe, ale także buduje wizerunek wiarygodnej firmy. Prelegent za wzór podał Cisco, które stworzyło metody weryfikacji, czy w procesie przesyłania informacji nie zostały one zmienione, a których wdrożenie nie jest kosztowne.

Snowden następnie wymienił zagrożenia, na jakie narażone są chmury, dodając, że równie dużo jest rozwiązań, które mogą im zapobiegać.

Szyfrowanie danych coraz bardziej powszechne

Dużo miejsca Edward Snowden poświęcił w swojej prezentacji konieczności ochrony zarówno transmisji danych, jak i zbiorów danych przetwarzanych na serwerach, stacjach roboczych itp. Podkreślił, że stosowanie protokołu SSL i szyfrowanie to rozwiązania, które są gwarancją ich bezpieczeństwa.

Jak tłumaczy Mariusz Janczak z Unizeto Technologies:

Certyfikaty SSL działają jak maszyna szyfrująca Enigma. Kiedyś szyfrowano rozkazy, by nie mogły zostać odczytane przez niepowołane osoby, a dziś SSL-e szyfrują dane przesyłane pomiędzy serwerem a przeglądarką i dzięki temu gwarantują ich poufność ( chronią dane przed ujawnieniem przez osoby nieuprawnione) oraz integralność (uniemożliwiają modyfikację danych) na linii serwer – przeglądarka użytkownika.

Edward Snowden dodał, że od 2013 użycie szyfrowania wzrosło więcej, niż dwukrotnie.

Publiczność pytała, czy można ufać tej metodzie ochrony danych. Z sali padały także pytania o poziom bezpieczeństwa algorytmów przemysłowych np. RSA i potencjalną znajomość sposobów ich obejścia przez służby.

Rozmowę z Edwardem Snowdenem prowadziła Sarah Harrison. Dziennikarka WikiLeaks dwa lata temu eskortowała największego demaskatora NSA bezpiecznie do Rosji. Niestety, prelegent odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdzie się obecnie znajduje. Dodał, że jest świadomy, że podczas wideokonferencji “będzie śledzony przez każdy rząd”. Podczas prelekcji obowiązywał całkowity zakaz filmowania.