GUS: Polacy wracają do wysyłania SMS-ów

GUS: Polacy wracają do wysyłania SMS-ów

Opublikowany we wrześniu 2015 przez Główny Urząd Statystyczny raport “Łączność – wyniki działalności w 2014 roku” wskazuje na zatrzymanie tendencji spadkowej, jeśli chodzi o liczbę SMS-ów nadanych w polskich sieciach komórkowych. Co prawda według GUS na każdego abonenta polskich sieci komórkowych w 2014 roku przypadło średnio 903 krótkie wiadomości tekstowe, tj. o 7 mniej niż rok wcześniej, ale wynika to z rosnącej liczby abonentów polskich sieci komórkowych. Według stanu na koniec ubiegłego roku polskie sieci komórkowe zanotowały 57,6 mln abonentów, co oznacza wzrost o 1,9% w stosunku do analogicznego okresu w 2013 roku. W przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2014 roku przypadało 149,7 abonentów, czyli o prawie 3 więcej, niż rok wcześniej.

Dane GUS dotyczące liczby wysłanych wiadomości pokrywają się z ustaleniami Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który w wydanym w lipcu 2014 roku raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego podał dokładnie taką samą wartość, czyli 51,9 wysłanych mld SMS-ów. Z raportu UKE wynikało jednak, że liczba wiadomości nadanych w polskich sieciach komórkowych uległa zmniejszeniu o 0,6 proc. w stosunku do 2013 roku.

“Wyraźnie widać zatrzymanie tendencji spadkowej, jeśli chodzi o liczbę wiadomości tekstowych nadanych w polskich sieciach komórkowych. Warto zwrócić uwagę, że w 2014 roku Polacy wysłali więcej SMS-ów, niż w 2011 roku, czyli jeszcze przed erą komunikatorów mobilnych! Myślę, że SMS jako uniwersalne narzędzie do komunikacji, do którego zdążyliśmy się mocno przyzwyczaić przez ostatnie przeszło 20 lat cały czas dla wielu użytkowników w Polsce stanowi podstawową formę przekazywania informacji. Owszem, wzrost zasięgu mobilnych sieci szerokopasmowych, przekłada się na wzrost popularności komunikatorów mobilnych, ale jak pokazuje choćby najnowszy raport GUS krótkie wiadomości tekstowe trzymają się mocno. Wpływ na zatrzymanie tendencji spadkowej liczby SMS posiada również rosnąca popularność marketingu mobilnego, w którym wiadomości tekstowe są jednym z najważniejszych narzędzi, a także bankowości mobilnej, w której SMS bardzo często służy do autoryzacji operacji finansowych. Z raportu UKE wynika, że nie spełniają się scenariusze, w których aplikacje mobilne wypierają komunikację SMS. Okazuje się, że oba narzędzia mogą istnieć obok siebie, a w niektórych przypadkach nawet się uzupełniać. — powiedział Marcin Papiński, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Infobip.

Raport GUS “Łączność – wyniki działalności w 2014 roku” został opracowany na podstawie wyników badań statystyki publicznej, przy wykorzystaniu danych administracyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także danych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (EUROSTAT) oraz Komisji Europejskiej.