Fujifilm znowu zwraca kasę

Fujifilm znowu zwraca kasę

Każdy z klientów, który dokona zakupu produktu objętego promocją w dniach od 30.10.2015 do 11.01.2016 w jednym z partnerskich sklepów stacjonarnych lub internetowych, otrzyma zwrot gotówki. Zgłoszenia należy składać między 30 a 60 dniem od daty dokonania zakupu na stronie

fujifilmcashback.com

, podając dane osobowe oraz załączając dowód zakupu i zdjęcie numeru seryjnego produktu. W przypadku produktów zakupionych za pośrednictwem Internetu konieczne będzie także przedstawienie dowodu dostawy.

Każdy klient w trakcie trwania promocji będzie mógł trzy razy ubiegać się o zwrot gotówki, jednak maksymalna łączna liczba zgłoszonych produktów to 10. Nie można dwa razy zgłosić takiego samego produktu, przy czym np. aparat X-T10 i zestaw z aparatem X-T10 liczony jest jako jeden produkt.

Zwrot wynosi w zależności od aparatu lub zestawu 430 zł lub 215 zł. W przypadku zakupu kilku obiektywów, za zakup jednego zwrot wynosi 430zł, za zakup dwóch obiektywów 1290zł, za zakup 3 obiektywów 2150zł, a za każdy kolejny 430 zł. W przypadku zakupu aparatu Fujifilm X-E2 lub zestawu X-E2 z obiektywem Fujinon XF18-55, klient otrzyma obiektyw Fujinon XC50-230 gratis.

Lista produktów objętych promocją i wysokości zwracanej kwoty:

Aparat/obiektyw/zestaw biorący udział w promocji

Zwrot gotówki/obiektyw gratis

X-T1 aparat

430 zł

X-T1 Graphite Silver

430 zł

X-T1 18-55mm zestaw

430 zł

X-T1 18-135mm zestaw

430 zł

X-T10 aparat

215 zł

X-T10 + XC16-50mm zestaw

215 zł

X-T10 + XF18-55mm zestaw

215 zł

X-T10 + XF18-135mm kit

215 zł

X-T10 + XC16-50 / XC50-230mm zestaw

215 zł

Obiektywy Fujinon XF:
XF14mm, XF16mm, XF23mm, XF35mm F1.4, XF60mm, XF56mm, XF56 APD, XF90mm, XF10-24mm, XF18-55mm, XF18-135mm, XF16-55mm, XF55-200mm, XF50-140mm.

430 zł za 1 obiektyw, 1290 zł za 2 obiektywy, 2150 zł za 3 obiektywy

X-E2 aparat

darmowy XC50-230 mm

X-E2 18-55mm zestaw

darmowy XC50-230 mm