Rośnie popularność komputerów hybrydowych w Polsce

Przeprowadzone badanie wskazuje, że obecnie dominującą pozycję wśród urządzeń służących celom zarobkowym zajmują laptopy. Aż 94 proc. polskich pracowników właśnie to urządzenie wskazało jako swoje narzędzie pracy. Co ciekawe, mimo ich powszechnego wykorzystania, ponad 60 proc. badanych wciąż używa w pracy także komputerów stacjonarnych. Badanie pokazało również mocną pozycję tabletów, które w ciągu kilku lat istnienia na rynku zyskały aż 41 proc. użytkowników biznesowych. Jednocześnie rośnie popularność rozwiązań hybrydowych, łączących funkcjonalność tabletu i notebooka. Blisko co piąty pracownik w Polsce jest już wyposażony właśnie w tego typu sprzęt.
Rośnie popularność komputerów hybrydowych w Polsce

Według polskich pracowników laptop to najbardziej produktywne urządzenie podczas pracy zdalnej. Opinię tę podziela 54 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się rozwiązania hybrydowe, o których wspomniał niespełna co 4 ankietowany. Pracowników zapytano również o to, które urządzenie mobilne wybraliby jako narzędzie pracy, gdyby mogli zdecydować się tylko na jedno. Najczęściej wskazywano tradycyjny laptop, który wybrałoby 39 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła się hybryda z obracaną bądź odpinaną klawiaturą. Na takie urządzenie zdecydowałoby się 32 proc. użytkowników. Co ciekawe niewiele, bo tylko 13 proc. pracowników za najefektywniejsze rozwiązanie uznało tablet i tylko 7 proc. chciałoby z niego korzystać, jako jedynego narzędzia pracy.

W opinii aż 41 proc. ankietowanych w ciągu trzech najbliższych lat najpopularniejszym urządzeniem biznesowym stanie się komputer hybrydowy. Wśród najważniejszych cech, dla których ma on szansę zająć dominującą pozycję na rynku respondenci wskazywali żywotność baterii i wydajność. Co drugi badany zwrócił uwagę na większą wytrzymałość tego typu urządzeń. Z kolei dla 47 proc. pracowników ważnym aspektem wyróżniającym rozwiązanie typu 2-w-1 spośród innych narzędzi biznesowych jest klawiatura.

Badanie wyraźnie pokazuje, że laptop pozostaje dominującym urządzeniem dla europejskich przedsiębiorców i pracowników mobilnych, choć warto również zwrócić uwagę na popularność tabletów, które zyskały ją w dość krótkim czasie. Wszystko wskazuje jednak na to, że to urządzenia hybrydowe z opcjonalną klawiaturą, które dość niedawno zostały wprowadzone do sprzedaży, w najbliższej przyszłości staną się mocnym konkurentem tradycyjnych laptopów — powiedział Jan Kaempfer, General Manager Marketing Panasonic Computer Product Solutions. –

Wyraźnie widać, że użytkownicy biznesowi mają coraz większe wymagania i oczekują od urządzeń większej wydajności i wytrzymałości niż zapewniają rozwiązania konsumenckie. Zdają sobie bowiem sprawę, jak ważna jest możliwość podłączania dodatkowych urządzeń peryferyjnych czy też zaawansowany program graficzny, który wymagają większej wydajności od urządzenia. Równie ważny staje się wysokiej jakości ekran stworzony z myślą o pracy na zewnątrz zarówno w pełnym słońcu, jak i w czasie deszczu — zauważył Jan Kaempfer

Badanie na zlecenie Panasonic przeprowadziła firma Dynamic Markets. W ankiecie udział wzięło 2 650 osób z 10 krajów europejskich: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga, Włoch, Hiszpanii, Rosji, Turcji, Polski i Szwecji. Powyższe dane pochodzą z badania przeprowadzonego wśród 256 pracowników oraz osób odpowiedzialnych za wybór sprzętu IT w polskich przedsiębiorstwach.