Samsung razem z Grupą Edukacyjną S.A wprowadzą nowe technologie do szkół

Czym skorupka za młodu nasiąknie...

Kolorowe postacie ze Zgrzyciaków, historia nawiązująca do bajek i gier, tablice interaktywne – to wszystko tworzy atmosferę, która wzbudza ciekawość najmłodszych i sprzyja przyswajaniu wiedzy. Spotkania z cyfrową szkołą wzbogacają postacie Zgrzyciaków, które na ten jeden dzień można spotkać poza Internetem i pojawić się z nimi na wspólnym zdjęciu klasowym.

W trakcie spotkań uczniowie klas pierwszych podejmują wyzwania wykonując ćwiczenia dotykowe z e-podręcznika na nowoczesnych tablicach multimedialnych i tabletach dostarczonych przez firmę Samsung.

Wspólnie z firmą Samsung wdrażamy nowoczesne technologie i materiały edukacyjne do polskiej szkoły — mówi Seweryn Kubicki, prezes zarządu Grupy Edukacyjnej S.A., do której należy wydawnictwo MAC Edukacja.

To przykład udanej, uzupełniającej się współpracy dla dobra najmłodszych. Dzisiaj, aby w pełni korzystać z dobrodziejstwa Internetu w edukacji, niezbędna jest wysokiej jakości treść i narzędzia. Grupa Edukacyjna już od ponad 25 lat wspiera nauczycieli i uczniów w codziennej nauce. Bazując na tym cennym doświadczeniu odważnie wkraczamy w cyfrową szkołę. Te kompetencje doceniło Ministerstwo Edukacji Narodowej, na zlecenie którego przygotowaliśmy e-podręcznik dla klas 1-3.

Podczas spotkań w szkołach najmłodsi aktywnie włączają się w rozwiązywanie zadań z e-podręcznika. Do tablic multimedialnych ustawiają się długie kolejki. Wszystkie dzieci chcą spróbować swoich sił i zmierzyć się ze zgrzyciakowymi zagadkami.

Bezpłatny e-podręcznik, który przygotowała Grupa Edukacyjna S.A. na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji (agendy MEN), jest kopalnią wiedzy i inspiracji. Znajduje się w nim m.in. 495 zajęć edukacyjnych, 700 kart pracy, 650 ćwiczeń interaktywnych, 1000 zdjęć, kilkaset tekstów literackich, kilkadziesiąt filmów edukacyjnych.