Superkomputery Huawei na Uniwersytecie Warszawskim

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego dostanie nową zabawkę.

Huawei wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim ogłosił dostarczenie klastra HPC dla Apache Spark do Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. System będzie zawierał ponad 8 tysięcy rdzeni CPU, 43 TB pamięci RAM i 8 PB łącznej wewnętrznej przestrzeni dyskowej. Zostanie on zainstalowany w nowym obiekcie w warszawskim centrum danych ICM. Będzie jedną z największych instalacji dla Apache Spark w Europie.

Nowy klaster jest integralną częścią projektu Otwarte Centrum Danych i ich Analiz OCEAN prowadzonego przez ICM. Urządzenie posiada szerokie możliwości analizowania i rozwiązywania najbardziej wymagających wyzwań jakie stawia współczesna nauka. Znajdzie zastosowanie m.in. w dziedzinach nauk o Ziemi, medycynie, ochronie zdrowia, transporcie, logistyce, zagadnieniach poświęconym bezpieczeństwu publicznemu czy też w naukach społecznych…

Apache Hadoop, a później Apache Spark były już od kilku lat wykorzystywane w wielu dziedzinach i projektach przez ICM

– powiedział profesor Marek Niezgódka, Dyrektor ICM. –

Zdecydowaliśmy się nabyć klaster HPC przeznaczony specjalnie do przetwarzania Big Data, aby sprostać rosnącemu popytowi na coraz bardziej złożone obliczenia. Inwestycja ma również stymulować rozwój zespołów analitycznych oraz wpłynąć na wzrost kompetencji związanych z różnymi obszarami analizy danych.

Myślę, że sprzęt Huawei spełni nasze wymagania w rozwijaniu nowych algorytmów i metod analizy danych, opartych na wielordzeniowych, wieloprocesorowych i heterogenicznych architekturach komputerowych.

Współpraca przy HPC dla Apache Spark jest już drugim wspólnym projektem ICM i Huawei. W pierwszym kwartale 2015 roku, firma dostarczyła do ICM 250 węzłów klastra HPC. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego jest wiodącym ośrodkiem badań w dziedzinie nauk obliczeniowych w Europie Środkowej i Wschodniej. W środowisku naukowym stało się także pionierem w zakresie Data Science.

Jesteśmy niezwykle dumni z nawiązania i kontynuowania współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

– powiedział Hubin, Country Manager Enterprise Business Group wHuawei Polska. –

Technologia superkomputerów i Big Data są przez nas postrzegane jako strategiczny kierunek rozwoju naszego Enterprise Business Group, a sektor edukacji jest jednym z naszych priorytetów. Skala tegorocznych wdrożeń sprawiła, że firma Huawei stała się numerem jeden w tym segmencie w Polsce.