Android przejdzie na otwartą wersję Javy

Najnowsza wersja systemu Google będzie korzystać z OpenJDK

Google tłumaczy, że zmiana ta wynika z polityki Androida, który jest systemem tworzonym przez społeczność open-source. Zastąpienie starego API OpenJDK (Open Java Development Kit) ułatwi prace programistów, przy tworzeniu aplikacji na Androida.

Oczywiście nie jest to jedyny powód. Dotychczasowe biblioteki Javy, z których korzysta Android należą do firmy Oracle, która weszła w ich posiadanie w 2010, po przejęciu firmy Sun. Wtedy też Oracle złożyło pozew sądowy przeciwko Google, w którym firma stwierdziła, że gigant z Mountain View nielegalnie korzysta z bibliotek, do których prawa patentowe posiada Oracle.

Sprawa toczy się już 5 lat, gdyż żadna ze stron nie chce pogodzić się z wyrokami, które zapadły w niej do tej pory. W czerwcu 2015 Amerykański Sąd Najwyższy nie zgodził się na wysłuchanie obu stron i zesłał sprawę z powrotem do niższej instacji, w której Google ponownie będzie chciało udowodnić, że do tej pory całkowicie legalnie korzystało z bibliotek Javy, do których prawo rości sobie Oracle i domaga się z tego powodu zapłaty.