Jak długo trwa atak DDoS?

Co piąta firma boryka się z tym problemem nawet przez kilkanaście dni!

Wyniki są zaskakujące. 31% firm udało się uporać z problem w czasie godziny, jednak 13% respondentów przyznało, że atak trwał tydzień, a 8% borykało się z nim nawet przez kilka tygodni. W ostatnim czasie grupa cyberprzestępcza przez ponad 6 dni przeszkadzała klientom fińskiego OP Pohjola Group z możliwości korzystania z usług finansowych. Jak szkodliwy może być atak DDOS? W 13% przypadków atak doprowadził do całkowitego zatrzymania zasobu online, a 52% respondentów zauważyło znaczne spowolnienie w funkcjonowaniu usług. W 29% przypadków ataki spowodowały błędy w operacjach realizowanych online przez klientów atakowanych firm.

Atak DDoS to poważny cios dla firmy – niezależnie od tego, czy prowadzi do kilku krótkich incydentów, czy do długotrwałej, ciągłej utraty usługi. Obydwie sytuacje mają wpływ na spadek zadowolenia klientów oraz na ich chęć powrotu do usługi w przyszłości. Korzystanie z wiarygodnych rozwiązań do ochrony przed atakami DDoS pozwala firmom na nieprzerwane świadczenie usług online, nawet podczas najbardziej zmasowanych działań cyberprzestępczych” – powiedział Jewgienij Wigowski, szef działu odpowiedzialnego za rozwiązanie Kaspersky DDoS Protection.

Kaspersky DDoS Protection, to rozwiązanie które w przypadku wystąpienia incydentu umożliwia atakowanej firmie tymczasowe przekierowanie ruchu przez alternatywny tunel i specjalne centra czyszczenia. Dzięki temu śmieciowy ruch będący istotą ataku DDoS zostanie odfiltrowany, a do chronionej firmy trafią jedynie prawdziwe żądania klientów. W rezultacie klienci będą mogli korzystać z usługi online nawet podczas trwania ataku.