Znaczenie internetu dla działań marketingowych

Znaczenie internetu dla działań marketingowych

Według danych GUS w 2014 roku trzy czwarte gospodarstw domowych w Polsce posiadało dostęp do internetu i chociaż jeszcze daleko nam do osiągnięć Islandii lub Holandii pod tym względem, nieprzerwanie od 2010 roku w naszym kraju rośnie liczba internautów. W 2014 roku 63% Polaków w wieku 16-74 lat korzystało regularnie z sieci (rok wcześniej 59,9%), najczęściej wysyłając lub odbierając pocztę elektroniczną (52,9%) albo wyszukując informacje o towarach i usługach (50%). 10 mln Polaków dokonywało zakupów online (32,2%) w 2014 roku, co oznacza wzrost o 5,3% w stosunku do roku 2010. Warto jeszcze dodać, że 36% Polaków korzystało z internetu za pomocą urządzeń mobilnych. Z kolei raport We Are Social “Digital, Social and Mobile in 2015” podaje, że w 2014 roku 3,01 mld ludzi na świecie korzystało regularnie z sieci (42% globalnej populacji), co oznacza wzrost liczby internautów o 525 mln osób. Wszystkie te dane pokazują ogromny potencjał internetu, co doceniają również coraz bardziej marketingowcy i reklamodawcy.

Internet a reklama

Nie bez przesady można stwierdzić, że obecnie internet jest największym źródłem informacji i komunikacji, konkurując coraz skuteczniej z tradycyjnymi mediami, jak telewizja, prasa czy radio. Rosnąca nieustannie liczba użytkowników sieci i coraz dłuższy czas spędzany w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych sprawiają, że specjaliści zajmujący się marketingiem i reklamą dostrzegają w sieci coraz ważniejsze medium kreowania wizerunku marki oraz promowania produktów. Nie bez znaczenia jest również to, że w internecie łatwiej niż w innych mediach dostosować przekaz marketingowy do zainteresowań i preferencji odbiorcy.

Wydatki na reklamę w internecie wzrosną w roku 2015 o około 10,7% w stosunku do roku ubiegłego, a do 2017 roku sieć stanie się największym medium reklamowym na dwunastu najważniejszych rynkach, w których wydatki na reklamę stanowią 28% globalnych wydatków marketingowychpowiedział Rafał Sobiczewski, Head of Performics (ZenithOptimedia Group)

. –

Dom mediowy – Warszawa

, Berlin czy Nowy Jork – bez znaczenia, gdzie ma siedzibę – pracuje w podobny sposób, ponieważ globalizację widać także na rynku reklamowym, jeśli chodzi o komunikację w mediach tradycyjnych i cyfrowych — zauważa Sobiczewski.

Jak wynika z badań firmy analitycznej PwC na zlecenie IAB Polska, w pierwszym półroczu 2015 roku wydatki na reklamę online wynosiły w Polsce 1,45 mld zł i wzrosły o 15,7% w ujęciu rocznym. Największy udział w internetowym torcie reklamowym odnotowuje format display – 46,6% (wzrost o 26% r/r) i SEM – 35,6% (wzrost o 11% r/r). Warto zwrócić uwagę na niezwykłą dynamikę reklamy mobilnej – udział w reklamie online – 14,2% (wzrost aż o 282% r/r) i działaniach marketingowych w social media – 9% (wzrost o 104% r/r). W pierwszym półroczu największy udział w wydatkach na reklamę online miały branże: motoryzacyjna (19%), finansowa (11%) oraz związana z rynkiem nieruchomości (9%).

Nowe możliwości w marketingu

Budżety reklamowe, które trafiają do internetu, rosną z roku na rok, sprawiając, że sieć staje się coraz ważniejszym medium w działaniach marketingowych. W 2014 roku rynek reklamowy na świecie przeznaczał na internet 26% wydatków, ustępując jedynie reklamom telewizyjnym (35%), ale za 3 lata może się to odwrócić. Analitycy z PwC przewidują, że w 2018 roku wydatki na reklamę w internecie mogą wzrosnąć do 36%, podczas gdy rynek reklamy telewizyjnej pozostanie na niezmienionym poziomie 35%, spadając tym samym na drugie miejsce.

Internet to nowe możliwości w kształtowaniu i dystrybucji przekazu marketingowego, to większa szansa na efektywne dotarcie do właściwego odbiorcy komunikatu. Reklama w internecie może przybierać tradycyjne formy, jak kreacje w postaci banerów, ale coraz częściej marketing wykorzystuje również inne rozwiązania. Przykładem może być chociażby coraz popularniejszy content marketing skupiający się na budowaniu silnych relacji z konsumentem poprzez dostarczanie wartościowych treści albo kampanie realizowane w mediach społecznościowych.

Internet zrewolucjonizował świat i przyzwyczajenia oraz oczekiwania współczesnego konsumenta. Odcisnął swoje piętno także na marketingu i reklamie, a jak pokazują przytaczane tu badania, rola tego medium będzie nieustannie rosła w najbliższych latach, szczególnie w kanale mobile. Już dziś użytkownicy na świecie przeglądają strony internetowe za pośrednictwem urządzeń mobilnych średnio przez 2,7 godziny dziennie, a w Polsce ten czas to 1,8 godziny.