Dla ponad połowy Europejek zdjęcia na smartfonach mają większą wartość…

Dla ponad połowy Europejek zdjęcia na smartfonach mają większą wartość…

W badaniu stwierdzono również, że chociaż kobiety są bardziej skłonne do publikowania zdjęć przedstawiających je same (48%) oraz osoby, które znają (40%) — dla porównania, dla mężczyzn odsetek ten wynosi odpowiednio 43% i 33% — jedną z ich największych obaw, wskazaną przez 29%, jest bezpieczeństwo zdjęć i filmów w sytuacji, gdyby cyberprzestępca uzyskał dostęp do urządzenia. Jedna na cztery Europejki martwi się, że takie zdjęcia oraz inne informacje mogą zostać udostępnione w nieodpowiedni sposób lub bez ich zgody, stawiając je w kłopotliwej sytuacji i wyrządzając szkody, w przypadku wysłania do nieodpowiedniej osoby (25%), lub nawet przyczyniając się do zniszczenia relacji (25%).

Mimo to wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, jak podatne są na działania cyberprzestępców — jedynie 15% uważa, że może stanowić cel tego rodzaju ataków, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 25%. W efekcie kobiety nie stosują środków ochrony w celu zabezpieczenia tak istotnych dla nich zdjęć czy innych poufnych informacji przechowywanych w smartfonach. W przeciwieństwie do mężczyzn, nawet 16% kobiet przyznaje, że nie chroni swojego urządzenia przy użyciu hasła, a 10% z nich nie stosuje żadnej formy rozwiązania bezpieczeństwa.