Cybernękanie jednym z powodów depresji, koszmarów oraz anoreksji

Cybernękanie jednym z powodów depresji, koszmarów oraz anoreksji

Cybernękanie (ang. cyberbullying) to celowe zastraszanie, prześladowanie lub wykorzystywanie doświadczane przez dzieci lub nastolatki w internecie. Co ciekawe, dzieci w wieku 8-16 lat mają większą świadomość tego zagrożenia niż ich rodzice. Według badania 13% dzieci i 21% rodziców uważa je za nieszkodliwe. Jednocześnie 16% badanych dzieci bardziej boi się nękania online niż w realnym świecie, podczas gdy połowa (50%) w równym stopniu lęka się nękania wirtualnego i w życiu realnym.

Rodzice nie powinni bagatelizować zagrożeń związanych z cybernękaniem. Chociaż w badaniu jedynie 4% dzieci przyznało się do tego, że padło ofiarą znęcania się online (w porównaniu z 12% w realnym życiu), w 7 przypadkach na 10 konsekwencje tego zjawiska były traumatyczne.

Nękanie poprzez internet miało poważny wpływ na ich samopoczucie emocjonalne: rodzice 37% ofiar wskazali na obniżone poczucie wartości, 30% zauważyło pogorszenie się wyników dziecka w szkole, natomiast 28% wskazywało na depresję. Ponadto 25% rodziców stwierdziło, że cybernękanie zaburzyło rytm snu ich dziecka i spowodowało koszmary (21%). Z kolei 26% rodziców zauważyło, że ich dziecko zaczęło unikać kontaktów z innymi dziećmi, a 20% odkryło, że ich potomek cierpi na anoreksję.

Równie niepokojące są statystyki wskazujące, że 20% dzieci było świadkiem cybernękania wobec innych dzieci, a w 7% przypadków nawet uczestniczyło w nim. Badanie pokazuje, że dzieci często ukrywają incydenty tego typu przed swoimi rodzicami, przez co chronienie ich przed tym zagrożeniem jest jeszcze bardziej skomplikowane, ale — na szczęście — nie niemożliwe.

Więcej:dzieci