Startuje program Airbus Defence & Space

Startuje program Airbus Defence & Space

MALE RPAS będzie systemem dronów nowej generacji przeznaczonym do misji wywiadu bojowego, nadzoru, namierzania celów i rekonesansu (ISTAR). Jednymi z kluczowych celów programu są integracja i certyfikacja ruchu lotniczego na potrzeby gęsto zaludnionego środowiska w Europie.

Dwuletnie badanie definiujące rozpocznie się we wrześniu 2016 r. Zostanie ono przeprowadzone wspólnie przez Airbus Defence and Space, Dassault Aviation oraz Leonardo-Finmeccanica Aircraft Division – prace zostaną równo podzielone między wszystkie trzy firmy. Są one współwykonawcami badania definiującego.

Po zakończeniu badania, na rok 2018 planowane jest rozpoczęcie fazy realizacyjnej, z pierwszym lotem prototypu na początku 2023 roku oraz pierwszą dostawą gotowego systemu w roku 2025.

Wymagania operacyjne poszczególnych krajów zostaną zdefiniowane w ścisłej współpracy z siłami zbrojnymi.

Skuteczne stworzenie zespołu składającego się z państw Europy, ich przemysłu oraz ministerstw obrony, działającego na rzecz zwiększania suwerenności i niezależności, to niezwykła misja, a dzisiejszy dzień stanowi kolejny kamień milowy w historii tego innowacyjnego partnerstwa — stwierdza Dirk Hoke, dyrektor generalny Airbus Defence and Space.

Ten program współpracy przyczyni się do osiągnięcia przez europejski przemysł pozycji lidera oraz autonomii w strategicznej dziedzinie, jaką są drony obserwacyjne. Zapewni on też siłom zbrojnym wysokowydajne i niezależne systemy operacyjne — podkreśla Eric Trappier, prezes i dyrektor generalny Dassault Aviation.

Europejski program MALE RPAS stanowi unikalną okazję do promocji rozwoju doświadczenia, potencjału i miejsc pracy w branży zaawansowanych technologii, co jest bardzo ważne dla naszego kontynentu. Poszczególne kraje otrzymają technologiczną i operacyjną niezależność, opartą o dekady doświadczeń płynących z europejskiej współpracy w ramach programów wojskowych — mówi Filippo Bagnato, dyrektor zarządzający Leonardo-Finmeccanica Aircraft Division.

Więcej:Airbusdrony