Jesteśmy uzależnieni od globalnej Sieci

Jesteśmy uzależnieni od globalnej Sieci

Zgodnie z analizą autorów publikacji państwem, które w wyniku przerw w dostępie do globalnej sieci straciło najwięcej, są Indie. PKB zmniejszył się tam z tego powodu o niemal miliard dolarów (dokładnie o 968 mln). W przypadku Arabii Saudyjskiej straty wyniosły 465 mln dolarów, Maroka – 320 mln, Iraku – 209 milionów, a Brazylii – 116 mln dolarów. Państwem europejskim, dla którego niedostępność Internetu okazała się najbardziej kosztowna, była Turcja. Jej PKB zmniejszyło się o 35 mln dolarów.

Te liczby robią wrażenie, jednak nie dziwią. Gospodarka państw jest w coraz większym stopniu uzależniona od dostępu do Internetu. Na największych rynkach świata – takich jak Chiny, Indie czy Brazylia – kapitał wygenerowany za pośrednictwem rozwiązań ICT odpowiada już za 15% całego krajowego PKB. Przerwy w dostępie do globalnej sieci przekładają się więc na wymierne straty — zwraca uwagę Ewelina Hryszkiewicz z Atmana, operatora ogólnopolskiej sieci światłowodowej.

Liczy się każda minuta

Straty powodują już najkrótsze przerwy w ciągłości biznesowej. Zdaniem ekspertów z Ponemon Institute minuta niedostępności globalnej sieci kosztuje przedsiębiorstwa na świecie średnio 9 000 dolarów, godzina zaś 540 000 dolarów. W przypadku największych korporacji kwoty te będą odpowiednio wyższe. Przykład może tutaj stanowić spółka Amazon, która w związku z ogromną skalą obsługiwanej sprzedaży może stracić nawet ponad 66 tysięcy dolarów w ciągu jednej minuty.

Problemy z zachowaniem ciągłości funkcjonowania biznesu (BCM) nie są obce również polskim firmom.

W pierwszym półroczu minionego roku ponad połowa z badanych przez nas firm doświadczyła przerw w dostępie do Internetu lub energii elektrycznej. Aż 41% przedsiębiorstw musiało z tego powodu poważnie ograniczyć bądź całkowicie wstrzymać działalność. I to nie na kilkanaście minut czy kilka godzin. Zdarzało się, że nawet na kilka dni — zauważa Ewelina Hryszkiewicz z Atmana.

Straty są duże m.in. dlatego, że zdecydowana większość funkcjonujących online aplikacji wykorzystywanych w zarządzaniu firmą – według Forrester Research aż 75% – ma dla przedsiębiorstw krytyczne biznesowe znaczenie.

Cyfrowe gospodarki

Aby zrozumieć, jak istotny jest wpływ Internetu na gospodarkę, warto zapoznać się z udziałem cyfrowych firm w PKB krajów. W Wielkiej Brytanii internetowa ekonomia odpowiada już za ponad 12% PKB, w przypadku Korei Południowej – 8%, a w Chinach – niemal 7% PKB. Nieco mniejszy wpływ gospodarki bazującej na sieci obserwuje się w Indiach i Japonii (5,6%), a także USA (5,4%) i Niemczech (4%).

W Polsce udział cyfrowej gospodarki szacuje się na 3%, natomiast do 2020 roku wkład Internetu w jej rozwój ma już wynosić 9,5%, co oznacza wzrost PKB o 200 mld złotych i nowe miejsca pracy, ale też wyższe ryzyko strat. –

Z jednej strony Internet to same korzyści, jak obniżenie kosztów i przyśpieszenie wymiany informacji. Jednak warto pamiętać o tym, że w im większym stopniu gospodarka jest uzależniona od Internetu, tym straty związane z brakiem dostępu do niego są wyższe. Bez redundancji sieci telekomunikacyjnych, backupu danych gromadzonych na serwerach, a w dobie rosnącej cyberprzestępczości stosowania zaawansowanych zabezpieczeń, na przykład przed atakami DDoS, ryzyko przerw w ciągłości biznesowej będzie rosło. Wraz z nimi także straty — zauważa Ewelina Hryszkiewicz z Atmana.