Nowe oznaczenie na kartach Micro SD

Wszystko z powodu Androida 6.0 Marshmallow, w którym po raz pierwszy pojawiła się możliwość dodawania kart pamięci w taki sposób, by były przez system traktowane jako pamięć wewnętrzna, a nie jako dodatkowy nośnik danych. Dzięki temu możliwa stała się instalacja aplikacji mobilnych całkowicie na karcie pamięci, co w przypadku niedostatecznej wydajności nośnika powodowało pewne problemy w działaniu.
Nowe oznaczenie na kartach Micro SD

Z tego względu, w ramach przedstawiania przez organizację SD Association nowej specyfikacji kart SD (oznaczenie 5.1), zaprezentowano nowe oznaczenie, które trafi na karty Micro SD. To “Application Performance Class”, czyli właśnie klasa wydajności podczas uruchamiania aplikacji z karty pamięci. Krótkie oznaczenie, jakie spotykać będziemy zapewne najczęściej na nośnikach, to duża litera “A” i cyfra/liczba oznaczająca klasę, np. “A1”. Możliwe będzie też używanie bardziej rozbudowanego oznaczenia, np. “A1 APP PERFORMANCE”.

Klasa 1 określa, że dany model karty został oceniony jako zgodny z pierwszym poziomem wymaganej wydajności przy uruchamianiu aplikacji mobilnych. To zaś z kolei oznacza, że minimalna gwarantowana losowa liczba operacji wejścia wyjścia w ciągu sekundy przy odczycie ma wynosić 1500 IOPS, a przy zapisie 500 IOPS. Oznacza to transfer na poziomie co najmniej 10 MB/s.

Nowy symbol zobaczymy prawdopodobnie nie tylko na samych kartach pamięci Micro SD, ale także na ich opakowaniach oraz… na opakowaniach smartfonów i tabletów.