Rapael Smart Glove: rehabilitacja za pomocą gier komputerowych

Rapael Smart Glove: rehabilitacja za pomocą gier komputerowych

Rapael Smart Glove to urządzenie z biofeedbackiem skomponowane z robo-rękawiczki z wbudowanymi czujnikami oraz oprogramowania komputerowego, komunikujących ze soba przy pomocy technologii Bluetooth. Pacjent po założeniu rękawiczki może grać w specjalnie wyselekcjonowane dla swoich potrzeb gry komputerowe, stymulujące mobilność niesprawnej kończyny.

Trening, dzięki grom, imituje ruchy wykonywane ręką na co dzień: precyzyjne podnoszenie, chwytanie, wlewanie, krojenie, itd. Urządzenie ma zastosowanie w rehabilitacji osób z urazami neurologicznymi ręki i dłoni, a w szczególności pacjentów z niepełnosprawnością po udarze mózgu. Rękawiczka została laureatem Innovation Award na niedawno zakończonych targach konsumenckich CES 2017.

Jak do tej pory rehabilitacja przy pomocy Rapael Smart Glove była możliwa jedynie w szpitalach lub klinikach wyposażonych w to urządzenie, w tym kilku ośrodkach w Polsce. Od stycznia bieżącego roku Rapael Smart Glove w nowej wersji, można już wypożyczać do użytku domowego.

Wersja domowa ma uproszczony system użytkowy, który został zaprojektowany tak, aby w łatwy sposób mógł korzystać z niego każdy z pacjentów, bez codziennej pomocy rehabilitanta. Ten ostatni definiuje jedynie odgórnie całość programu terapii i kontroluje jej przebieg podczas okresowych wizyt. “W pierwszym półroczu 2017 roku zostanie uruchomiona specjalna platforma internetowa, która pozwoli pacjentom na codzienną komunikację z lekarzem prowadzącym”, dodaje Ho Young Ban CEO Neofectu.

Na dzień dzisiejszy Rapael Smart Glove do terapii w domu jest jedynie dostępna w Stanach Zjednoczonych. Wejście na rynek europejski, w tym polski jest planowane w drugim półroczu 2017 roku. Miesięczny koszt wypożyczenia rękawiczki w USA to 99 dolarów, co jest nieporównywalnie niskie w stosunku do kosztu terapii tradycyjnej. Niektóre z amerykańskich placówek zdrowotnych, np. sieć szpitali Department of Veterans Affairs, refundują swoim pacjentom koszty związane z wypożyczeniem urządzenia do terapii w domu.

W wersji domowej rękawiczka (hardware) pozostaje taka sama jak w wersji szpitalnej, to co uległo zmianie to oprogramowanie (software), które opiera się na metodzie algorytmu. Dodatkowo, urządzenie jest wyposażone w specjalny monitor dotykowy, ułatwiający użytkującemu przemieszczanie się po ekranie i dobór ćwiczeń.

Po wstępnym teście pozwalającym na zmierzenie parametrów ruchowych pacjenta przez czujniki, rękawica przesyła dane do oprogramowania i definiuje wstępny 30 minutowy program złożony z ośmiu ćwiczeń. Każdy kolejny zestaw ćwiczeń jest ustalany przez system w oparciu o poziom użytkownika i poczynione postępy. Aby utrzymać zaangażowanie użytkownika do gry pacjent jest nagradzany gwiazdkami i ma dostęp do szeregu raportów pozwalających śledzić postępy. Oto kilka przykładów gier: