Z SDR na HDR, czyli upiększanie filmów

Oznacza to w praktyce, że każdy zapis wideo zachowany ze standardową dynamiką kolorystyczną (SDR = standard dynamic range) może zostać poprawione i zapisane w postaci filmu czy programu HDR (high dynamic range). Archiwalne nagranie z poprawionym zakresem kolorów, lepszą jasnością, kontrastem i liczbą kolorów – brzmi interesująco.
Obraz SDR i HDR
Obraz SDR i HDR
SDR i HDR styl konwersji
Styl konwersji dobierany jest na podstawie analizy źródła (fot. B-Com)

Z pewnością znacie zasadę “garbage in – garbage out”, zgodnie z którą jeżeli na wejściu jakiegokolwiek procesu przetwarzającego dane znajdują się “śmieci”, to nie należy oczekiwać, że rezultat będzie oszałamiający. Badacze z francuskiego instytutu B-Com dowiedli, że może być inaczej.

Metody konwersji SDR na HDR
Metoda opracowana przez francuskich naukowców nie jest jedyną, ale jest wyjątkowo efektywna (fot. B-Com)

Opracowane przez nich algorytmy analizują materiał źródłowy, który ma być poddany konwersji (m.in. najciemniejszy obszar nagrania, najjaśniejszy, odcienie średnie, kontrast, jasność całkowita, użyte barwy itp.), a następnie na podstawie wyników tej analizy opracowany przez nich algorytm tworzy wykaz ulepszeń, które należałoby wprowadzić do konkretnego nagrania.

Archiwalne filmy, seriale i programy zapisane w postaci wideo SDR nie zawierają żadnych informacji dodatkowych, które pozwalałyby na ich łatwą konwersję na wideo HDR. Opisywana metoda bazuje w pewnym sensie na domysłach, ale zgodnych z ludzką percepcją, a jej wyniki są na tyle dobre, że przekonwertowane na HDR nagranie wideo wygląda znacznie lepiej niż archiwalny oryginał. Trzeba jednak pamiętać, że w żadnym razie konwersja nie odzwierciedla wizji twórcy danego filmu, zatem w tym sensie rezultat jest “sztuczny”. Niemniej dopóki ludzie będą skłonni płacić za filmy w lepszej jakości, dopóty metody poprawy ich jasności, kontrastu czy kolorystyki równie skuteczne, co sposób opracowany przez instytut B-Com będą miały swoje uzasadnienie, także komercyjne. | CHIP