DARPA opracuje interfejs mózg-komputer

Uzyskane fundusze pozwolą rozwinąć projekt mający na celu opracowanie technologii, która pozwoli bezpośrednio połączyć umysł człowieka z komputerem i przekazywanie maszynom rozkazów wprost z mózgu. Uruchomiony projekt to część większego programu o nazwie NESD (Neural Engineering System Design), którego celem jest poszerzenie możliwości ludzkiego umysłu o cyfrowe zmysły.
Interfejs do mózgu (fot. Ghost in the shell)
Interfejs do mózgu (fot. Ghost in the shell)

W celu osiągnięcia założonych celów naukowych DARPA podpisała kontrakt z pięcioma instytucjami badawczymi (Brown University, Columbia University, Fondation Voir et Entendre, John. B. Pierce Laboratory, University of California z Berkeley) oraz firmą Paradromics, Inc. Otrzymane środki zostały rozdzielone pomiędzy wymienione organizacje.

Zespół z Brown University skupi się na technicznym opracowaniu interfejsu komunikacyjnego mózg – komputer. Prawdopodobny scenariusz to opracowanie implantów umieszczanych na głowie lub instalowanych wprost w korze mózgowej. Zainstalowane w mózgu urządzenia miałyby interpretować neuralne impulsy elektryczne, co pozwoliłoby na przekazywanie rozkazów do komputera, a także odczyt danych z maszyny w czasie rzeczywistym. Wymaga to dokładnego zrozumienia sposobu w jaki mózg przetwarza i dekoduje język mówiony.

Z kolei firma Paradromics z łącznej puli funduszy otrzyma ok. 18 milionów dolarów, które to środki mają umożliwić opracowanie i rozwój protetyki zdolnej do dekodowania i interpretacji mowy.

ilustracja mózg komputer
Celem jest bezpośrednie połączenie ludzkiego mózgu z komputerem (fot. DARPA)

Cztery inne instytucje badawcze, które są stroną kontraktu z DARPA zajmą się wizualnym postrzeganiem oraz dwukierunkowym przetwarzaniem innych wrażeń zmysłowych (m.in. słuchu). Imponująca lista celów, które postawiono przed wymienionymi placówkami ma pozwolić finalnie na opracowanie implantów neuronowych o bardzo wysokiej rozdzielczości, zdolnych do rejestrowania i przetwarzania sygnałów generowanych jednocześnie nawet przez milion neuronów.

Warto zaznaczyć, że istotnym wymogiem projektu jest nie tylko zdolność komunikacji człowieka z maszyną. Opracowywany interfejs ma być dwukierunkowy. Phillip Alvelda, szef i inicjator programu NESD w komunikacie informującym o dodatkowych funduszach stwierdza “Dzięki zwiększeniu zdolności zaawansowanych interfejsów neuronowych umożliwiających przetwarzanie sygnałów z co najmniej miliona neuronów, NESD ma umożliwić dwustronną komunikację z mózgiem w niespotykanej dotąd skali. Pomoże to zgłębiać nasze zrozumienie złożoności i możliwości mózgu, a także jego biologii”.

W trakcie zakontraktowanego na cztery lata programu, zespoły badawcze będą współpracować z amerykańską agencją FDA (Food and Drug Administration) w kwestii długoterminowych konsekwencji związanych z bezpieczeństwem instalacji opracowywanych implantów w ludzkim mózgu.

DARPA – Defense Advanced Research Project Agency (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności) – amerykańska agencja rządowa zajmująca się badaniem i rozwojem technologii, działa w strukturach Departamentu Obrony. Najbardziej spektakularnym osiągnięciem tej agencji jest stworzenie Internetu. | CHIP