E-meldunek już działa – sprawdź jak zameldować się przez internet

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło usługę e-meldunku. Od 1 stycznia 2018 roku każdy kto posiada profil zaufany (eGo) może skorzystać z e-meldunku do zameldowania się na nowym adresie lub przemeldowania, zarówno na pobyt stały jak i tymczasowy. Usługa pozwala także na zameldowanie dziecka oraz innej osoby pod warunkiem posiadania stosownego pełnomocnictwa.
e-meldunek
e-meldunek

Przed wypełnieniem wniosku należy przygotować także skany odpowiednich dokumentów. Jeżeli posiadamy tytuł prawny do lokalu wystarczy dołączyć odpis z księgi wieczystej, decyzję administracyjną, orzeczenie sądu lub umowę najmu. Jeśli nie posiadamy tytułu prawnego do mieszkania do wniosku powinniśmy załączyć dwa dokumenty – oświadczenie właściciela lokalu, w którym potwierdza nasz pobyt oraz dokument, który potwierdza jego tytuł prawny do mieszkania.

e-meldunek
W końcu możemy zameldować się bez wychodzenia z domu (fot. Pixabay)

E-meldunek bezpłatny tylko przy pobycie stałym

Usługa zameldowania jest bezpłatna w przypadku pobytu stałego. Zameldowanie na pobyt czasowy kosztuje 17 zł. Po wypełnieniu formularza i załączenia dokumentów powinniśmy otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku na skrzynkę ePUAP. Następnie należy jedynie uzbroić się w cierpliwość. Poprzez profil zaufany można sprawdzić czy urzędnik wydał już odpowiedni dokument. Zaświadczenie o zameldowaniu można otrzymać osobiście w urzędzie, przesyłką pocztową lub w formie elektronicznej na skrzynkę ePUAP.

E-meldunek to kolejna usługa cyfrowa, którą wprowadzono w Polsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Od października 2017 roku możemy korzystać z mTożsamości w smartfonie. Wielkimi krokami zbliża się także start usługi e-Doręczenia pozwalającej na wysyłanie e-mailem spraw urzędowych, które do tej pory należało wysyłać tradycyjną pocztą. | CHIP