e-meldunek

E-meldunek już działa – sprawdź jak zameldować się przez internet

Zamelduj się na pobyt stały lub tymczasowy bez wychodzenia z domu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło usługę e-meldunku. Od 1 stycznia 2018 roku każdy kto posiada profil zaufany (eGo) może skorzystać z e-meldunku do zameldowania się na nowym adresie lub przemeldowania, zarówno na pobyt stały jak i tymczasowy. Usługa pozwala także na zameldowanie dziecka oraz innej osoby pod warunkiem posiadania stosownego pełnomocnictwa.

Przed wypełnieniem wniosku należy przygotować także skany odpowiednich dokumentów. Jeżeli posiadamy tytuł prawny do lokalu wystarczy dołączyć odpis z księgi wieczystej, decyzję administracyjną, orzeczenie sądu lub umowę najmu. Jeśli nie posiadamy tytułu prawnego do mieszkania do wniosku powinniśmy załączyć dwa dokumenty – oświadczenie właściciela lokalu, w którym potwierdza nasz pobyt oraz dokument, który potwierdza jego tytuł prawny do mieszkania.

e-meldunek
W końcu możemy zameldować się bez wychodzenia z domu (fot. Pixabay)

E-meldunek bezpłatny tylko przy pobycie stałym

Usługa zameldowania jest bezpłatna w przypadku pobytu stałego. Zameldowanie na pobyt czasowy kosztuje 17 zł. Po wypełnieniu formularza i załączenia dokumentów powinniśmy otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku na skrzynkę ePUAP. Następnie należy jedynie uzbroić się w cierpliwość. Poprzez profil zaufany można sprawdzić czy urzędnik wydał już odpowiedni dokument. Zaświadczenie o zameldowaniu można otrzymać osobiście w urzędzie, przesyłką pocztową lub w formie elektronicznej na skrzynkę ePUAP.

E-meldunek to kolejna usługa cyfrowa, którą wprowadzono w Polsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Od października 2017 roku możemy korzystać z mTożsamości w smartfonie. Wielkimi krokami zbliża się także start usługi e-Doręczenia pozwalającej na wysyłanie e-mailem spraw urzędowych, które do tej pory należało wysyłać tradycyjną pocztą. | CHIP