Ministerstwo Cyfryzacji zrezygnowało z patronowania Polskiemu Akceleratorowi Technologii Blockchain

Tymczasem w odpowiedzi na tę informację Ministerstwo Cyfryzacji na swojej stronie umieściło oświadczenie następującej treści:

W “Pulsie Biznesu” pojawiła się informacja, że powołany z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji Polski Akcelerator Technologii Blockchain pracuje nad polską kryptowalutą o nazwie nazwę Digital PLN  – dPLN. 

W odpowiedzi na informacje zawarte w artykule pt. „Polska szykuje kryptozłotego”, który ukazał się  w dzisiejszym (tj. 17 stycznia 2018 r.) wydaniu Pulsu Biznesu informujemy, że kwestie związane z obrotem pieniężnym (w tym kryptowalutami) są poza jurysdykcją Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwo Cyfryzacji w żaden sposób nie uczestniczy w pracach nad przygotowywaniem projektów związanych z podażą pieniądza w Polsce. Organy właściwe dla decyzji o wspieraniu rozwoju poszczególnych instrumentów płatniczych to NBP oraz KNF. Ministerstwo Cyfryzacji wspiera rozwój technologii rejestrów rozproszonych, natomiast nie prowadzi jakichkolwiek projektów i badań związanych z kryptowalutami.  Informujemy również, że Ministerstwo Cyfryzacji z dniem dzisiejszym cofnęło patronat dla Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain.

Jednym z założeń polskiej kryptowaluty miał być sztywny kurs. Jeden złoty miałby się równać jednemu dPLN, a głównym zadaniem krytpowaluty ma być przyspieszenie transakcji finansowych.

Prof. Krzysztof Piech, prezes Polskiego Akceleratora i jednocześnie jeden z projektantów systemu wyjaśnia, że stworzona przez naukowców z Polskiego Akceleratora kryptowaluta jest pozbawiona cech spekulacyjnych. W projekcie chodzi m.in. o to, by polskiej gospodarce zaoferować niepodrabialny pieniądz, który nie wymaga drogiej infrastruktury, a  jego transfer jest ultraszybki.

Piszemy więcej >>

Więcej:bezcatnews