Apple – cel osiągnięty

Energia odnawialna, z której korzysta Apple, pochodzi zarówno z dużych farm wiatrowych i słonecznych (np. w USA), jak i z setek paneli słonecznych w Japonii i Singapurze.

Jak donosi serwis Reuters, Apple poinformowało, że kolejnych dziewięciu dostawców zobowiązało się do korzystania wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Łącznie więc 23 współpracujące z Apple’em firmy będzie korzystać z czystej energii. 
Wiceprezes Apple’a ds. środowiska, Lisa Jackson powiedziała: “Nie wydajemy więcej, niż byśmy chcieli. Widzimy natomiast korzyści płynące z coraz bardziej konkurencyjnego rynku czystej energii”.

Farma słoneczna Apple’a o mocy 50 megawatów, położona na wschód od centrum danych Apple w Mesa, Arizona (fot. Reuters)

Kolejnym krokiem Apple jest zachęcenie pozostałych dostawców do pójścia w tym samym kierunku i wykorzystywania do swojej działalności wyłącznie energii odnawialnej. Firmy, które spełnią ten warunek będą mieć przewagę nad innymi. Lisa Jackson powiedziała też wprost: “Daliśmy jasno do zrozumienia, że z czasem korzystanie z energii odnawialnej przez naszych dostawców przestanie być prośbą z naszej strony, a stanie się wymogiem” – powiedziała.