Pełna treść odpowiedzi Nazwa.pl ws audytu RODO

KOMUNIKAT PRASOWY

RODO – dostosowanie do przepisów przez nazwa.pl

25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy związane z ochroną danych osobowych, które nakładają szereg nowych obowiązków zarówno w stosunku do dostawców usług, jak i usługobiorców. Nazwa.pl podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych i przepisów regulujących ich przestrzeganie z należytą starannością. Aby wywiązać się z obowiązków narzuconych przez unijnego ustawodawcę, zmuszeni jesteśmy wdrożyć procedury i przepisy obligujące naszych Klientów do dostosowania wszystkich aspektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych do nowych regulacji.

Kogo dotyczy regulacja i koszty jej naruszenia

Każdy podmiot gospodarczy, czyli każda firma przetwarzająca dane osobowe, ma obowiązek należycie przechowywać i chronić dane swoich Klientów. Od momentu wejścia przepisów w życie, procedury stosowane w firmach muszą być w pełni zgodne z nowymi wymaganiami, pod rygorem nałożenia kar finansowych. Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO jest stosowane wprost, czyli jest wiążącym prawem dla wszystkich przedsiębiorców oraz zastępuje przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Naruszenie przepisów może wiązać się z nałożeniem znaczących kar finansowych. Ich wysokość będzie zależała od tego, który zapis prawny zostanie naruszony, jednak widełki, w jakich porusza się ustawodawca, pokazują powagę zagadnienia. Kary mogą wynieść od 10 do 20 milionów euro lub od 2 do 4 % wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Geneza kosztów i zakres prac

Nazwa.pl podchodzi poważnie do wytycznych zawartych w regulacji. Chcąc dopełnić wszelkich formalności i wymagań, przedstawiła Klientom ofertę, która pozwala zabezpieczyć ich przed ryzykiem poniesienia kary za nieprzestrzeganie przepisów. Jednak usługi świadczone na takim poziomie wiążą się z dodatkowym kosztem dla Klienta. O zmianach, dotyczących konieczności dostosowania do przepisów RODO, informowaliśmy naszych Klientów 26 marca 2018 roku, zaś w dniu 25 kwietnia podaliśmy szczegółowe koszty związane z wymuszoną przez ustawodawcę zmianą. Wspominany w korespondencji z Klientami koszt wynika z zakresu prowadzonych analiz oraz stałego monitorowania przestrzegania przepisów.
Różne podejścia do kwestii przetwarzania danych osobowych
Dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest niezwykle istotna, szczególnie kiedy tyle mówi się o ich wykorzystywaniu. Doskonale przekonał się o tym Mark Zuckerberg, szef portalu społecznościowego Facebook, w kontekście właśnie tego, przed czym ma nas uchronić RODO, czyli przed wykorzystaniem danych osobowych bez naszej zgody i wiedzy. – Nazwa.pl dba o bezpieczeństwo danych Klientów i ich użytkowników, to dla naszej organizacji priorytet. Należy przypomnieć fakt, że firmy muszą być gotowe w dniu 25.05.2018 roku, a nie dopiero wdrażać rozwiązania – mówi Krzysztof Cebrat, prezes zarządu nazwa.pl. Każdy dostawca usług, który nie dostosuje swojej polityki przetwarzania danych osobowych do wytycznych RODO i nie będzie stale jej przestrzegał i monitorował, naraża siebie i swoich Klientów na kary, a te, przypomnę, nie są małe i zaczynają się od 10 milionów euro lub od 2% rocznego przychodu. Wybraliśmy podejście, które zabezpiecza naszych Klientów przed takimi konsekwencjami, nie chcemy czekać w nadziei, że temat rozejdzie się po kościach albo do momentu, w którym jakaś firma otrzyma karę finansową. Każdy, kto nie wprowadza w swoich usługach polityki przetwarzania danych osobowych, naraża Klientów na bardzo duże ryzyko – wyjaśnia Cebrat. – Rozumiemy, że część Klientów jest gotowa ponieść takie ryzyko i nie skorzysta z naszej oferty – dodaje.

Ważna decyzja

Klienci nazwa.pl korzystający ze sklepu internetowego stają przed ważnym wyborem. Mogą mieć spokojną głowę i pewność, że firma dba o profesjonalne zabezpieczenie i przetwarzanie danych osobowych albo narazić się na wspominane ryzyko. – Zachęcamy do skorzystania z ochrony, jaką zapewnia gruntowny audyt z zakresu RODO oraz późniejsza profesjonalna obsługa zapewniająca przestrzeganie wszystkich procedur. Bezpieczeństwo to dla nas niezwykle istotne zagadnienie i poważnie podchodzimy do tej kwestii – mówi Krzysztof Cebrat. Ci Klienci, którzy przetwarzają dane osobowe i nie skorzystają z proponowanego audytu, do momentu wprowadzenia rozporządzenia będą mogli swobodnie korzystać z usług, które pozostaną w pełni funkcjonalne. Po tym okresie umowa na świadczenie usług w związku z nowymi regulacjami wygaśnie.

Więcej:bezcatnews