Unia Europejska zawiązuje Europejski Sojusz na rzecz Sztucznej Inteligencji

Pieniądze mają pochodzić zarówno z budżetu Unii Europejskiej jak i prywatnych inwestorów. Firmy, które zamierzają wprowadzić rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Instytucja na ten cel do 2020 roku przeznaczy pół miliarda euro. Komisja Europejska pracuje też nad dokumentem, który pozwoli firmom w łatwiejszy sposób pozyskiwać duże ilości danych z instytucji publicznych, a także z instytucji naukowych i służby zdrowia. Oczywiście, informacje nie będą zawierały danych osobowych poszczególnych obywateli krajów wspólnoty.
Unia Europejska zawiązuje Europejski Sojusz na rzecz Sztucznej Inteligencji

Nowe prawo będzie regulowało wykorzystanie sztucznej inteligencji (graf. Komisja Europejska)

Unia Europejska chce też zachęcać państwa członkowskie do modyfikowania programów nauczania w szkołach. Chodzi o przygotowanie kolejnych pokoleń do trudnych warunków jakie je czekają na rynku pracy. Aby znaleźć pracę w zautomatyzowanym społeczeństwie, w którym dużą rolę odgrywa sztuczna inteligencja, potrzebne będą nowe umiejętności. W tym specjalistyczna wiedza na temat SI. Komisja Europejska zapowiedziała, że w latach 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny przeznaczy część swojego budżetu na szkolenia, które mają zwiększyć umiejętności cyfrowe i kreatywność.

Do końca roku powstanie też kodeks etyczny dotyczący rozwoju sztucznej inteligencji. Do jego opracowania powołano Europejski Sojusz na Rzecz SI. Dokument będzie opierał się na Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także na wynikach pracy Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach. W dokumencie opracowanym przez ekspertów na zlecenie Komisji Europejskiej opisano zagrożenia związane z niewłaściwym użyciem SI.