Copernicus Festival – dla tych, którzy lubią wiedzieć więcej

Copernicus Festival to festiwal naukowy organizowany przez Copernicus Center i Fundację Tygodnika Powszechnego. W ramach tego wydarzenia można uczestniczyć w wielu wykładach, dyskusjach, warsztatach, pokazach filmowych czy wystawach poświęconych konkretnemu, zwykle dość szerokiemu zagadnieniu powiązanemu z współczesną nauką. Piąta edycja Copernicus Festival (Kraków, 22 – 27 maja) poświęcona będzie przypadkowi. Przypadek i pokrewne mu pojęcia – konieczność i prawdopodobieństwo – odgrywają kluczową rolę w rozmaitych dziedzinach nauki. W fizyce i kosmologii dyskusja wokół przypadku splata się z pytaniem o determinizm praw przyrody. Problem ten jest szczególnie widoczny w odniesieniu do mechaniki kwantowej, a spór pomiędzy Einsteinem i Bohrem o to, czy probabilistyczne równania mechaniki kwantowej są ostatecznym opisem rzeczywistości, stanowił jedną z najważniejszych debat ubiegłego wieku. W naukach kognitywnych dyskusja wokół przypadku nieodmiennie prowadzi do pytania o to, skąd wziął się umysł i czy jest on wolny w podejmowaniu decyzji. Odkrycia psychologów i neurobiologów każą nam w nowym świetle spojrzeć na stary filozoficzny problem istnienia wolnej woli.
Logo Copernicus Festival
Logo Copernicus Festival

Copernicus Festival to również szansa na przekonanie się, w jaki sposób sztuka próbuje nawiązać kontakt z nauką (fot. Copernicus Festival)

Program festiwalu podzielony jest na kilka części. I tak w “Wykładach Gwiazd” wezmą udział światowej sławy naukowcy: Robert H. Frank – ekonomista z Cornell University, publicysta New York Times, Daniel Gilbert – psycholog z Harvard University, Jean-Pierre Lasota – astronom i fizyk teoretyczny, emerytowany profesor Obserwatorium paryskiego, Adam Zagajewski i Olga Tokarczuk czy Ksiądz Profesor Michał Heller.

Cześć “Debaty” zostanie poświęcona takim zagadnieniom, jak determinizm w świecie fizycznym, istnienie wolnej woli, przypadek w procesie twórczym, przypadek w historii oraz rola przypadkowości i konieczności w filozofii.

“Śniadanie Mistrzów” to spotkania z wybitnymi intelektualistami, podczas których w mniej formalnej atmosferze można im zadać pytania o ich pracę i pasje. Gośćmi będą znani polscy akademicy, m.in. Władysław Stróżewski czy Czesław Porębski.

Część “Inventio: sztuka maszyn” to prezentacja sztuki generowanej przez maszyny – i odwrotnie, sztuki oraz literatury inspirowanej przez współczesny wiek cyfrowy. Gościem tej części festiwalu będzie m.in. Albert Braque-Duran, twórca projektu “My artificial muse”, a serii mini-wykładów poświęconych sztuce elektronicznej towarzyszyć będzie interaktywna wystawa o nurcie Glitch Art. Przykład obrazu glitch art poniżej.

Fot. Pixabay

Pasmo “Perceptio” będzie z kolei poświęcone problemom, które powstają na styku nauki i innych dziedzin kultury – sztuk wizualnych, muzyki, poezji, a także naukowego ujęcia poczucia humoru w dyskusji ze znanymi twórcami i aktorami kabaretów z udziałem Jerzego Fedorowicza, Joanny Kołaczkowskiej i Henryka Sawki.

Festiwalowi towarzyszyć będą wystawy i koncerty. Planowana jest wystawa informeli Tadeusza Kantora, koncert muzyki poważnej poświęcony muzyce serialnej, któremu towarzyszyć będzie wykład opisujący tę technikę kompozytorską, a także koncert muzyki popularnej w wykonaniu zespołu Pablopavo i Ludziki. Wszystkich, którzy lubią wiedzieć więcej, gorąco namawiamy do udziału. | CHIP