Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Proponowane zmiany ujęte są w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (KUZ). I wprawdzie projektodawca zauważył fakt, że Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie została wprowadzona, a szykują się mDokumenty, to uznał, że na okres przejściowy należy jednak wydać Kartę osobom, które do tej pory jej nie mają.
Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jak donosi serwis Money.pl Ministerstwo Zdrowia chce, by Narodowy Fundusz Zdrowia ostatecznie wprowadził w życie dokument o nazwie Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta służyć miałaby wyłącznie do potwierdzenia, że odbyła się wizyta u lekarza. Koszt uruchomienia to wg podawanych przez Money danych to 586 mln złotych. Całość ma zostać sfinansowana przez NFZ. Zważywszy na fakt, że jednocześnie trwają pracę nad mDokumentami pomysł wydaje się co najmniej zaskakujący.
Podobny dokument, czyli elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego, wprowadziła Śląska Kasa Chorych. Było to jednak w czasach, gdy nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące cyfryzacji dokumentów. 

Wydawanie KUZ jest przewidziane w okresie przejściowym, do czasu zaopatrzenia obywateli polskich w dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który będzie pełnił funkcję KUZ. Docelowo zatem podstawowym środkiem identyfikacji elektronicznej w systemie ochrony zdrowia będzie dowód osobisty z warstwą elektroniczną. W okresie przejściowym funkcję KUZ obok dokumentu wydawanego przez Fundusz, będzie mogła spełniać także publiczna aplikacja mobilna udostępniana przez ministra właściwego do spraw cyfryzacji.
Fragment uzasadnienia nowelizacji, źródło: legislacja.rcl.gov.pl