NEWS: Robert Swan za Briana Krzanicha na czele Intela

Powodem rezygnacji ma być utrzymywana w tajemnicy relacja prezesa z inną osobą zatrudnioną w Intelu. Rzecz dotyczy sprawy z przeszłości, ale nie wiadomo z jakiego dokładnie okresu. Firma wszczęła wewnętrzne dochodzenie. Polityka wielu korporacji nie pozwala menadżerom na nawiązywanie prywatnych kontaktów z osobami wewnątrz firmy. Ma to ograniczać nepotyzm i błędne biznesowe decyzje.
NEWS: Robert Swan za Briana Krzanicha na czele Intela

Zarząd wierzy w strategię Intela i jesteśmy przekonani, że Bob Swan zdoła poprowadzić firmę do czasu aż zostanie wybrany nowy CEO. Bob był kluczową postacią w rozwoju Intela, mamy więc pewność, że firma będzie działała w pełni sprawnie i zgodnie ze strategią. Doceniamy duży wkład Briana w działanie Intela – oświadczył szef zarządu, Andy Bryant.

To dość chłodna wypowiedź jak na komunikat o odejściu prezesa, który pełnił funkcję przez ostatnich 5 lat. Krzanich pracował w Intelu od 1982 roku. Biografia Briana Krzanicha zniknęła ze strony Intela.

Nowy, tymczasowy CEO Intela – Robert Swan (fot. Intel)

Firma podkreśla, że spodziewa się rekordowych wyników za drugi kwartał 2018 roku. Jak dodaje koncern, Robert Swan będzie zarządzał działaniami firmy we współpracy z doświadczonym zespołem menadżerów. Nowy CEO funkcję CFO (Chief Financial Officer) pełnił od 2016 roku, zarządzając globalnymi finansami przedsiębiorstwa. Wcześniej podobne zadania realizował w eBayu i Electronic Data Systems. Był także CEO Webvan Group.

Pojawiają się głosy, iż cała sprawa może być związana z trudnościami, z jakimi Intel wszedł w ten rok. Luki Spectre i Meltdown, dziwny obrót akcjami przez Krzanicha w końcu 2017 roku oraz silniejsza pozycja, po latach stagnacji, głównego rywala firmy, czyli AMD, mogły okazać się nie mniej ważne niż oficjalny powód rezygnacji. | CHIP