Parlament UE wzywa do niekorzystania z Kaspersky Lab

Dokument zobowiązuje wszystkie kraje Unii do “kompleksowego przeglądu oprogramowania, sprzętu i infrastruktury” wykorzystywanych przez instytucje. Celem jest “wyeliminowanie potencjalnie niebezpiecznych programów i urządzeń” oraz “wprowadzenie zakazu stosowania tych, które zostały potwierdzone jako szkodliwe”. Expressis verbis, jako szkodliwe oprogramowanie zostały wymienione aplikacje firmy Kaspersky Lab. W punkcie 76 rezolucji możemy przeczytać:
Eugene Kaspersky

Eugene Kaspersky

(Parlament) apeluje do UE o dokonanie kompleksowego przeglądu oprogramowania, sprzętu i infrastruktury z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych wykorzystywanych przez instytucje w celu wyeliminowania potencjalnie niebezpiecznych programów i urządzeń oraz zakazu stosowania tych, które zostały potwierdzone jako szkodliwe, np. Kaspersky Lab;

Co na to firma Kaspersky Lab? Otóż według niej “rezolucja, w której posłanka Anna Fotyga zawarła zapis dotyczący Kaspersky Lab, oparta jest na nieprawdziwych informacjach”, a Jewgienij Kasperski uważa, że wyeliminowanie produktów firmy Kaspesky może poskutkować wzrostem cyberprzestępczości w Europie. Jednocześnie Jewgienij Kaspersky przypomina, że w kwietniu 2018 r. Komisja Europejska nie miała zastrzeżeń do technologii antywirusowej Kaspersky Lab, a w trosce o opinię i by zwiększyć transparentność własnych działań producent przeniósł swój dział R+B do Szwajcarii.