Na co idą nasze pieniądze?

Raport NIK “Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe” jest miażdżący. W latach 2011 – 2016 polskie firmy otrzymały 15 mld zł dotacji na wdrożenie innowacji. We wprowadzeniu do raportu możemy natomiast przeczytać:
Na co idą nasze pieniądze?

Przeprowadzane w ostatnich latach kontrole NIK wskazywały na skuteczne rozdysponowanie środków publicznych przeznaczonych na wsparcie innowacji, przy jednocześnie ograniczonych efektach w zakresie skali wdrożenia realizowanych projektów.

W raporcie podawane są przykłady konkretnych firm, które miały wdrożyć innowacyjne rozwiązania dzięki finansowaniu ze środków publicznych i tego nie uczyniły lub takich, co do których nie można mówić o jakiejkolwiek innowacyjność. Na przykład jeden ze skontrolowanych przedsiębiorców zrealizował projekt, deklarowany jako przedsięwzięcie na skalę światową (dofinansowane łącznie w kwocie 1923,9 tys. zł z RPO Województwa Małopolskiego działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw), a dotyczył stworzenia dyskoteki (działającej w weekendy), w której zainstalowano nowoczesne urządzenia techniczne. Podsumowując: NIK nie ma zastrzeżeń do strony formalnej przyznawania i rozliczania dotacji, ale wątpliwości budzi to, co zostało uznane za innowacje, zarówno przez wnioskujących, jak i instytucji przyznających dotację.

Pełną treść raportu NIK znajdziecie tutaj.