Znany jest już termin wprowadzenia e-dowodów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, czyli w skrócie m.in. o e-dowodach. Nowe dowody miałyby być wydawane już od marca 2019 r. Osoby, które zgłoszą się wówczas po dowód osobisty dostaną dokument z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowód. MSWiA zapewnia, że nie będzie trzeba wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów. Stasze dokumenty zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Wymiana dowodów tradycyjnych na te z warstwą elektroniczną ma potrwać do 2029 roku.
Znany jest już termin wprowadzenia e-dowodów

Nowy dowód wyposażony będzie w środek identyfikacji elektronicznej (“profil osobisty”), który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online. Jak czytamy w komunikacie MSWiA:

Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie można podpisać używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo, jak użycie podpisu własnoręcznego. Zamieszczenie podpisu osobistego w dowodzie będzie następowało za zgodą posiadacza dokumentu.

Oznacza to, że posiadacz dowodu będzie musiał przyłożyć go do czytnika i wprowadzić kod PIN.

W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się dane osobowe oraz fotografia zapisana w wersji elektronicznej, jako zdjęcie biometryczne (aplikacja ICAO). Dzięki temu e-dowód będzie mógł być też dokumentem podróży zgodnym z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, co ma usprawnić np. obsługę na lotnisku.

Warto jednak podkreślić, że na razie podpisany został projekt ustawy. Ustawa jeszcze w życie nie weszła. A marzec 2019 r. to nieodległy termin. Być może bierze się on stąd, że jak pisze serwis Business Insider, jeśli do 31 marca 2019 r. Polska nie rozpocznie wydawania e-dowodów, elektronicznych dowodów osobistych, będzie musiała zwrócić 85 proc. kwoty wydatków uznanych dotychczas za kwalifikowane (148,4 mln zł.) wraz z odsetkami.

Więcej:MSWiA