e-Dowody już w przyszłym roku

Najważniejszą zmianą w nowym dokumencie jest mikroprocesor, który po zbliżeniu do specjalnego czytnika potwierdzi tożsamość właściciela. Funkcja ta przyda się przy uwierzytelnianiu użytkownika w tych systemach online, które do tej pory wymagały zatwierdzenia profilem zaufanym. e-Dowód zapewni również logowanie do portali internetowych administracji publicznej m.in. ePUAP i Obywatel.gov.pl. Dodatkowo dokument będzie można wykorzystać jako cyfrowy podpis traktowany tak samo jak podpis własnoręczny.
e-dowód
e-dowód

Kolejną funkcją e-Dowodu jest potwierdzanie przez pacjenta pobytu w placówce medycznej bez podawania danych osobowych, co skrócić ma czas rejestracji. Podobnie jak obecnie używane dowody, nowy dokument zawierać będzie także zdjęcie biometryczne.

Proces wymiany dowodów potrwa dekadę (fot. Ministerstwo Cyfryzacji)

Każdy zainteresowany e-Dowodem będzie mógł go otrzymać bezpłatnie w marcu 2019 roku, jeszcze przed upływem ważności aktualnego dokumentu. Proces wymiany potrwa do 2029 roku. Nowe dowody będą wydawane bezterminowo. Aktywacja certyfikatu identyfikacji nie będzie obligatoryjna – osoby, którym nie zależy na uwierzytelnianiu w portalach administracyjnych będą mogły włączyć taką funkcję w późniejszym czasie.

Do tej pory e-dowód został wprowadzony w wielu krajach europejskich m.in. Belgii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Litwy i Estonii. Z kolei w wielu krajach na świecie nie funkcjonuje nawet tradycyjny dowód osobisty – bez tego dokumentu obywają się m.in. Amerykanie i Kanadyjczycy. | CHIP