Jesteś przeciw ACTA 2, podpisz petycję

Niewymieniony z imienia i nazwiska Polak utworzył na stronie Komisji Petycji PE wniosek, który można już poprzeć. Taką petycję może utworzyć każdy obywatel mający konto w w/w serwisie, który spełni wymagania formalne i merytoryczne. Autor petycji zachęca do głosowania przeciwko artykułom 11 i 13 ustawy zwanej ACTA 2, które dotyczą praw wydawców i narzucenia platformom internetowym odpowiedzialności za objętą prawami autorskimi treść (szerzej o dyrektywie przeczytacie w artykule Andrzeja Pająka). Petycję może podpisać cyfrowo każdy obywatel Unii Europejskiej, który założy na stronie Komisji Petycji PE bezpłatne konto. Cały proces nie trwa dłużej niż kilka minut.
unia europejska
unia europejska

Ile głosów potrzeba, by Parlament Europejski zareagował? Na to brak jednoznacznej odpowiedzi. Im więcej obywateli podpisze dokument, tym większa jest szansa na to, że petycja nie zostanie zignorowana. Na razie wniosek podpisało ponad 280 osób, ale liczba podpisów stosunkowo szybko przyrasta. W połączeniu z licznymi protestami przeciwko ACTA 2, działaniami YouTube’a i samych youtuberów, a także listem otwartym do premiera Morawieckiego, Parlament Europejski powinien zareagować.

Swojego poparcia dla sprawy można udzielić bez wstawania od komputera (fot. własne)

Na podpisanie petycji nie zostało dużo czasu. 3 grudnia zbierze się tzw. trialog, w którym przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europarlamentu ustalą z ministrami państw członkowskich, czy przyjęte 13 września prawo wejdzie w życie, czy zostanie przekazane do drugiego czytania. Tylko w przypadku tej drugiej opcji istnieje szansa, że w dyrektywie zajdą stosowne zmiany. Jeżeli wszystkie poprawki nie zostaną zatwierdzone, powołany zostanie komitet pojednawczy, w skład którego wchodzą posłowie do Parlamentu Europejskiego i przedstawiciele Rady. | CHIP