Orange ukarane

Telekom został ukarany przez UKE za fakt, że nie wypełniał obowiązków związanych z wymianą informacji dotyczących przenoszenia numerów stacjonarnych. Od października 2015 roku wymiana komunikatów między dostawcami telekomunikacyjnymi musi odbywać się przez Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), którą zarządza prezes UKE.
szyld Orange
szyld Orange

W związku z tym w grudniu 2015 roku UKE nałożyło na Orange Polska S.A. obowiązek wysyłana komunikatów do systemu PLI CBD. – Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym powinna być wykonywana od dnia jej doręczenia, czyli od 23 grudnia 2015 r. Jednak do chwili obecnej Orange Polska S.A. nie przystąpiła do realizacji obowiązków nałożonych na nią powyższą decyzją i nie zapewniała możliwości wysyłki komunikatów związanych podczas przeprowadzania procesów przenoszenia numerów – poinformowano w komunikacie UKE.

W uzasadnieniu kary UKE przypominało, że Orange została już wcześniej ukarany, a naruszenie związane z wymianą informacji o wnioskach dot. przenoszenia numerów stacjonarnych ma charakter uporczywy i może stwarzać zagrożenie dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego. – Prezes UKE oceniając zakres naruszenia wziął pod uwagę jego długotrwałość oraz to, że zastosowane tymczasowe rozwiązanie stale zagraża poprawnemu funkcjonowaniu procesu przenośności numerów. Oznacza to, że bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych naruszeń jest narażanie systemu PLI CBD na przeciążenia i związane z nim realne ryzyko zatrzymania jego pracy, w tym funkcjonalności umożliwiającej lokalizację abonenta wzywającego pomocy. W praktyce występowały już przypadki, w których pojawiło się realne ryzyko niepowodzenia procesu przeniesienia numerów dla takich podmiotów jak prokuratury, ministerstwa czy urzędy wojewódzkie – opisano w komunikacie UKE. – Kara w nałożonej wysokości ma na celu skłonić ukaranego do wykonywania w pełni wydanej decyzji oraz do respektowania na przyszłość innych decyzji podejmowanych przez prezesa UKE – zaznaczono.

PLI CBD (Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych) to system zapewniający sprawną wymianę informacji pomiędzy istniejącymi jednostkami systemowymi sieci telefonicznej w Polsce. Jednym z ważniejszych zadań aplikacji jest zlokalizowanie miejsca, z którego wykonano połączenie na numery alarmowe, co ma skrócić czas rekacji służb ratunkowych. Drugą funkcją jest zapewnienie możliwości sprawnego przenoszenia numerów telefonicznych od jednego operatora do drugiego na wniosek klienta.

Wg danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji średnio w ciągu miesiąca w bazach danych Centrów Przetwarzania Danych PLI CBD notuje się po 4 miliony informacji lokalizacyjnych, czyli ok. 4 na sekundę. Naruszenia Orange narażają na szwank działanie systemu, stąd kara UKE.