Tylko 11 procent polskich firm korzysta z usług w chmurze

Większość firm korzystających z usług w chmurze robi to za pomocą serwerów współdzielonych (77 procent) lub serwerów dedykowanych (44 procent). Usługi w Chmurze w Polsce w tym roku były warte 1,6 miliarda złotych. To jednak niewiele jeśli porównamy z ponad 600 miliardami złotych wydatków na usługi w chmurze na całym świecie. W krajach rozwiniętych 37 procent aplikacji firmowych działa w chmurze.
Tylko 11 procent polskich firm korzysta z usług w chmurze

Polskie firmy najczęściej w chmurze korzystają z poczty elektronicznej i udostępniania plików (graf. GUS)

Oparcie własnych aplikacji o chumrę obliczeniową, pozwala na bardzo szybkie zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników i wprowadzanie ich w życie. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Pivotal Software, na próbie 1659 pracowników działów IT w firmach z 6 krajów z branż bankowej, ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, a także w handlu detalicznym. Najchętniej z usług w chmurze korzystają firmy ze Stanów Zjednoczonych.

Aż 45 procent z wziętych pod uwagę firm z USA wykorzystuje rozwiązania w chmurze obliczeniowej. Pod tym względem bardzo dobrze sobie radzą też takie kraje jak Australia (38 procent), Japonia i Singapur (po 37 procent). Natomiast nieco niższe wskaźniki przystosowania infrastruktury do działania w chmurze wskazali przedsiębiorcy z Europy. W Niemczech i w Wielkiej Brytanii w ten sposób działa około 31 procent aplikacji (Polska w tym badaniu nie była uwzględniona).

[banner slot=”text”]

Rynek usług w sieci rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie na świecie. Widać to szczególnie po wynikach finansowych amerykańskich koncernów takich jak Google, Amazon i Microsoft, w których coraz większe znaczenie odgrywają zyski z platform Azure, AWS czy Google Cloud. Potencjał usług w chmurze dostrzegł także Bank PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju, które to instytucje przeznaczą 100 milionów złotych na rozwój Chmury Krajowej. Jej uruchomienie planowane jest na początek 2019 roku. | CHIP