DARPA wykorzysta układy nerwowe owadów do stworzenia świadomej SI

Naukowcy z DARPA uważają układy nerwowe owadów za bardzo dobry model, który można zastosować do tworzenia wydajnych robotów wyposażonych w sztuczną inteligencję. Ludzki mózg jest bardzo złożonym organem i pomimo wielu badań, jego zrozumienie zajmie nam jeszcze dużo czasu. Inaczej sytuacja wygląda z układami nerwowymi owadów, które składają się często z zaledwie kilku tysięcy neuronów. Systemy oparte na takich modelach mają też szansę zużywać zdecydowanie mniej prądu niż dotychczas stosowane rozwiązania.
mucha
mucha

Badania układu nerwowego mikroskopijnych błonkówek mogą przyczynić się do postępu w pracach nad samoświadomą SI (fot. Alexey A. Polilov)

Co więcej, eksperymenty dowodzą, że owady wykazują umiejętność abstrakcyjnego myślenia, co jest niezbędne do wykształcenia się samoświadomości. Wykazano między innymi, że mrówki potrafią rozpoznać własne odbicie w lustrze, co było przypisywane jeszcze niedawno jedynie naczelnym. Stworzenie sztucznego modelu owadziego układu nerwowego pozwoli budować roboty, które będą wydajne pod względem poboru energii, a jednocześnie inteligentne i docelowo – samoświadome.

[banner slot=”text”]

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że projekt jest finansowany przez wojskową agencję badawczą. DARPA pracuje obecnie również nad innymi projektami, które pozwalają m.in. sterować urządzeniami za pomocą umysłu. W 2015 roku sparaliżowana Jan Scheuermann nauczyła się kontrolować za pomocą myśli symulator myśliwca F-35. Z kolei w 2013 roku naukowcy pracujący w DARPA przetransferowali umiejętności nabyte przez jedną grupę szczurów drugiej, która nie zetknęła się wcześniej z postawionym w eksperymencie zadaniem. Te technologie jednak wymagają dość skomplikowanej aparatury i modelowania. Prace nad układami nerwowymi owadów mogą pomóc w miniaturyzacji tych rozwiązań, a w przyszłości pozwolą wprowadzić je również na pole walki. | CHIP