Polska firma opracowała system wykrywania dopalaczy

Jak donosi serwis Nauka w Polsce Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy opracował system pozwalający w próbkach biologicznych odnaleźć ślady 500 substancji psychoaktywnych, w tym 300 dopalaczy. Badanie ma kosztować kilkaset złotych.
tabletki
tabletki

Instytutowi udało się opracować metodę wykrywania w próbkach biologicznych ok. 500 związków – narkotyków, trucizn, leków i aż 300 dopalaczy. Według dr Jakuba Czarnego, eksperta z IGS jest to ok. 80 proc. znanych dotąd związków psychoaktywnych. Ekspert dodaje, że badanie wykryje zarówno narkotyki klasyczne, wszystkie dostępne na rynku benzodiazepiny, wszystkie trójcykliczne leki antydepresyjne, leki antyepileptyczne nowej generacji czy np. GHB, czyli pigułkę gwałtu. Badanie będzie na bieżąco uzupełniane o nowe substancje, które pojawiają się na rynku. Przekazane do IGS próbki poddawane będą analizie spektometrycznej. “To badanie zbyt skomplikowane, aby można je było wykonać w aptecznym teście. Różnice między niektórymi dopalaczami są zbyt niewielkie” – powiedział w rozmowie z PAP dr Czarny.

[banner slot=”text”]

W ramach badania analizowana jest masa wybranych cząsteczek zawartych we krwi. “Zbudowaliśmy bazę, która zawiera wzory identyfikacyjne dla rozpadu każdej z poszukiwanych substancji. W ramach badania w matrycy – jaką jest krew, mocz czy włosy – szukamy właśnie produktów rozpadu substancji psychoaktywnych” – wyjaśnia ekspert z IGS.