Huawei pozywa rząd USA

Huawei złożył dziś (7 marca) skargę do amerykańskiego sądu federalnego. Kwestionuje ona zgodność z konstytucją art. 889 ustawy o budżecie obronnym Stanów Zjednoczonych (National Defense Authorization Act – NDAA) z 2019 r. Huawei będzie się ubiegać o wydania wyroku deklaratywnego, w którym zostanie stwierdzone, że ograniczenia skierowane przeciwko Huawei są niezgodne z konstytucją. Firma chce również wydania stałego zakazu stosowania ograniczeń ujętych w tej ustawie.
Huawei pozywa rząd USA

Kongres USA, pomimo wielokrotnych próśb, nie przedstawił żadnych dowodów na rzecz poparcia swoich decyzji związanych z ograniczeniem stosowania produktów Huawei. Zmusza nas to do podjęcia działań prawnych, jako jedynego właściwego i ostatecznego środka zaradczego. Zakaz ten, nie tylko jest bezprawny, ale również ogranicza Huawei w angażowaniu się w uczciwą konkurencję, co ostatecznie szkodzi amerykańskim konsumentom. Z niecierpliwością czekamy na wyrok sądu i wierzymy, że będzie on korzystny zarówno dla Huawei, jak i dla obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki – powiedział Guo Ping, Rotating Chairman Huawei.

Pozew został złożony w amerykańskim Sądzie Rejonowym w Plano, w Teksasie. Zgodnie z treścią skargi, art. 889 NDAA z 2019 r. nie tylko zabrania wszystkim agencjom rządowym USA kupowania sprzętu i usług Huawei, ale także uniemożliwia zawieranie umów i przyznawanie dotacji lub pożyczek osobom trzecim, które kupują sprzęt czy też usługi Huawei, bez konieczności przeprowadzania postępowania wykonawczego lub sądowego. Stanowi to pogwałcenie klauzuli zabraniającej stanowienia prawa wymierzonego przeciwko wskazanym podmiotom oraz klauzuli właściwej procedury prawnej. Stanowi to również naruszenie zasad rozdziału kompetencji zapisanych w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ponieważ Kongres nie tylko tworzy prawo, ale również próbuje je orzekać i wykonywać.

Jeśli ten akt prawny zostanie odrzucony, a powinien być, Huawei będzie mógł wprowadzić bardziej zaawansowane technologie w Stanach Zjednoczonych i pomóc w budowie najnowocześniejszej sieci 5G. Huawei jest gotów rozwiać obawy rządu Stanów Zjednoczonych dotyczące bezpieczeństwa. Zniesienie zakazu NDAA zapewni rządowi USA elastyczność, potrzebną do współpracy z Huawei i do rozwiązywania rzeczywistych problemów bezpieczeństwa – dodał Guo Pin