Metan na Marsie

Zespół ekspertów porównał obserwacje dokonane przez łazik Curiosity 16 czerwca 2013 w kraterze Gale z danymi zarejestrowanymi przez sondę Mars Express, która dzień później przeleciała nad kraterem. Badania naukowców zostały opublikowane w „Nature Geoscience”, w którym czytamy “Metan może być uwalniany sporadycznie wzdłuż uskoków, które przebijają się przez wieczną zmarzlinę z powodu częściowego topnienia lodu, wzrostu ciśnienia gazu spowodowanego jego akumulacją podczas przemieszczania lub naprężeń spowodowanych wpływami planet lub uderzeniami meteorytów”.
Metan na Marsie

Naukowcom udało się potwierdzić, że faktycznie na Marsie występuje metan. Istnienie metanu wzbudza emocje ponieważ może być dowodem organicznego życia na planecie. W tym jednak przypadku jest uwalniany prawdopodobnie w wyniku procesów geologiczne. Każde wykrycie metanu w atmosferze Marsa jest dowodem na to, że gaz dostał się do atmosfery stosunkowo niedawno, ponieważ w atmosferze ten gaz ulega szybkiemu rozkładowi.

Obserwowane skoki poziomu metanu nie oznaczają spektakularnych ilości tego gazu. Ogólnie nie wykryliśmy żadnego metanu, poza jedną określoną detekcją około 15 ppm (części na milion). Było to dzień po tym, jak łazik Curiosity odnotował około 6 ppm – powiedział Marco Giuranna z Institute for Space Astrophysics and Planetology w Rzymie, pierwszy autor publikacji oraz główny badacz spektrometru PFS, za pomocą którego sonda Mars Express wykonała pomiary. – Chociaż wykryte stężenie to stosunkowo niewielka ilość, jest to dość niezwykłe dla Marsa. Nasz pomiar odpowiada wykryciu około 46 ton metanu, który był obecny na obszarze 49 000 kilometrów kwadratowych – dodał.

Potwierdzenie występowania metanu na Marsie nie oznacza, że występuje tam, bądź w przeszłości występowało organiczne życie. Może mieć znaczenie dla przyszłych kolonizatorów.

Więcej:Mars