W krajach arabskich więcej kobiet kończy studia związane z IT

Dane na temat Gender Parity Index (GPI), czyli wskaźnika pokazującego różnice w dostępie do edukacji dla obu płci wskazują na dość ciekawe zależności. Wynika z nich, że kobiety na Zachodzie znacznie rzadziej zajmują się programowaniem. Szczególnie źle na tym polu wypada Polska. GPI naszego kraju wynosi zaledwie 0,25 (wartość 1 oznacza równy dostęp), choć trzeba przyznać, że w tej niechlubnej statystyce nie odbiegamy od innych europejskich krajów.
W krajach arabskich więcej kobiet kończy studia związane z IT

Z drugiej strony, w krajach postrzeganych jako mniej przyjazne kobietom znacznie więcej pań kończy studia związane z teleinformatyką niż na Zachodzie. W Syrii, Algierii, Tunezji i Zjednoczone Emiraty Arabskich ponad 50 procent absolwentów kierunków IT to kobiety. Podobnie jest w przypadku zdolności programistycznych. To w krajach arabskich kobiety częściej zostają programistami.

W krajach arabskich kobiety częściej kończą studia informatyczne niż na Zachodzie (graf. UNICEF)

Eksperci UNICEF-u nazywają te wyniki paradoksem, ponieważ jeśli spojrzeć na wszystkie sektory gospodarki w krajach arabskich, kobiety stanowią jedynie 25 procent zatrudnionych tam osób. Z kolei dysproporcje na Zachodzie budzą zdziwienie, zwłaszcza, że jeszcze w szkołach średnich kobiety radzą sobie równie dobrze, a nawet lepiej z przedmiotami ścisłymi niż ich męscy rówieśnicy. Z jakiegoś jednak powodu znacznie rzadziej wybierają studia informatyczne.

Jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku to w większości kobiety zajmowały się programowaniem (fot. U.S. National Archives and Records Administration)

Aby odwrócić tę tendencję, należałoby zreformować system szkolnictwa i wprowadzić obowiązkowe lekcje programowania w szkole podstawowej i średniej (o tym, że z nauczaniem informatyki w Polsce nie jest najlepiej, pisał niedawno Krzysztof Bogacki). Zwłaszcza, że ta sytuacja jeszcze 40 lat temu wyglądała odwrotnie: na początku ery komputeryzacji, to głównie kobiety częściej zajmowały się programowaniem, jednak z czasem to mężczyźni zdominowali tę dziedzinę. Jak się jednak okazuje – jedynie na Zachodzie. | CHIP